Aktuellt på VS, februari 2023

Biblioteket

Ny modell för Media- och publiceringsbudget

I samband med årsskiftet infördes en ny modell för hur kostnaderna för de informationsresurser biblioteket har fördelas internt på högskolan. Budgeten är nu upplagd enligt ”snurr”-modell, på samma sätt som IT-snurran och lokalsnurran. Förhoppningen är att förändringen ska ge en bättre transparens av processen och en bättre fördelning av kostnaderna mellan akademierna. Biblioteket och högskolan behöver ha ett bra basutbud som alla akademier är med och betalar, medan specialresurser från och med nu betalas av respektive akademi. Detta bäddar också för ett bättre samarbete med akademierna runt vilka resurser som finns på biblioteket.

Mediastudio på H6 och IKT-labb på J4

Mediastudion som byggts på plan H6 är i slutfasen, och våra medieproducenter ser fram emot att kunna ta den i bruk under februari månad.

På plan 4 i biblioteksbyggnaden håller vi dessutom på att inrätta ett IKT-labb. Ett rum där lärare och andra kan testa teknisk utrustning. Mer information kommer framöver.

Presentationer för forskare och doktorander 

Under hösten lanserade biblioteket presentationsserien ”Rise and shine med biblioteket” – en satsning som föll väl ut. Vårens program har redan dragit igång och det hela handlar om att vi en dag i veckan (olika veckodagar) bjuder in till en 20-minuters presentation på ett ämne som vi tror är aktuellt för forskare och doktorander. Men även andra intresserade är såklart välkomna att delta. Vi ses alltid på Zoom och alltid kl. 08:15.

Ta del av programmet 

Nya medarbetare

På biblioteket ser vi fram emot att under februari välkomna tre nya kollegor (vakanser som tillsätts). Två bibliotekarier som ska fokusera på undervisning i informationssökning och en språkhandledare som kommer förstärka arbetet med språkpedagogiskt stöd till studenterna.

Dessutom är vi i rekryteringstagen för ytterligare en IKT-pedagog (också en vakans). Vi hoppas hitta rätt person för tjänsten under februari månad.

Campus och hållbarhet

29 mars är det stormöte om högskolans hållbarhetsarbete. Medarbetare på avdelningen är delaktiga i planeringen av eftermiddagen.

Den årliga rapportering och uppföljning av mål inom miljöområdet skickas till bland annat naturvårdsverket.

Under våren kommer utbildning kring pågående dödligt våld (PDV) att genomföras. Det är en frivillig utbildning som erbjuds alla medarbetare som är intresserade. Information om tider och anmälan kommer på PS under våren.

Lokaler och campusytor

Flera projekt kring högskolans lokaler och campusytor pågår:

 • Planering för utbyte av teknik i M404 samt för byte av mikrofonsystem i samtliga gemensamma lärosalar.
 • Klarställande av lokaler i Apollohuset.
 • Planering för kommande utomhusarbetsplats på Akademiplatsen.
 • Klarställande av nya ytor för polisutbildningen på Sagagatan 17 och 19.
 • Fortsatt arbete med åtgärder för att minska vår energiförbrukning.
 • Ombyggnation på TFC för Akademi 1.
 • Nya undertak på D7
 • Uppfräschning av entrén från Yxhammarsgatan.
 • Förberedelser för uppfräschning i elkraftslabbet.

Kommunikation

Webben har ny startsida

Efter ett gediget arbete lanserades en ny startsida på högskolans webbplats 24 januari. Förutom att startsidan får ett modernare utseende, kommer större ytor för forskningsområdena att lyftas fram som ett led i att visa högskolans universitetskvaliteter.

PS går in i förvaltning

I december fick medarbetare svara på en enkät om vad de tycker om den personliga startsidan som den primära kanalen för intern information för högskolans medarbetare. Enkätsvaren har nu sammanställts och används som en del i kommande utveckling. De blir också en viktig del i det utvecklingsprojekt som avslutas den sista januari. Från och med den första februari går PS in som en del i den ordinarie förvaltningen i högskolans webb.

Rekryteringskampanj

Med början i höstas har vi en studentrekryteringskampanj som alltid är aktiv – Always on. Den syftar till att öka kännedomen om Högskolan i Borås. Som vanligt kör den intensiva perioden i gång inför ansökan till höstterminen främst i sociala medier. Även skolbesök och minimässor runt om i regionen besöks av våra studentambassadörer.

Många evenemang under våren

Många arrangemang ligger i pipeline under våren. 4 mars har högskolan Öppet hus för blivande studenter. 20 april uppmärksammas högskolans forskning och utbildning i Days of Knowledge. I år blir det återigen ett fysiskt event i Stadshushallen. 5 maj är det dags för högskolans årliga akademiska högtid.

Studentcentrum

I dag används WISEflow för digital tentamen. 2023 är sista året enligt avtal. En projektgrupp bildas för att genomföra följande:

 • Ta del av underlag från tidigare projekt digitalt tentamenssystem, dnr 548-17 (2017-08-07). Avtal som sedan resulterade i upphandling, dnr 323-18. Utvärdera WISEflow.
 • Ta fram kravspecifikation för digitalt tentamenssystem, en med höga krav och en med ”good enough”-krav.
 • Jämföra nuvarande system med andra digitala tentamenssystem samt föreslå fortsatt process till beslut av digitalt system from 2024. Projektledare är Susanne Håkansson. Styrgrupp består av Jonas Gillbert, Nicklas Hardman, Hanna Markusson, och Lena Tyrén.

Studentcentrum

Projektet Utveckling av samarbetsinlärning genom SI-pass, som fått rektors strategiska medel, löper på. Under våren arbetar projektgruppen med identifiering av kurser som ska vara med i den första pilotomgången. Projektledare är Baiba Olsson.

23 februari hålls en informationsdag för studie- och yrkesvägledare. Då träffas vägledare från regionen för att få mer information om högskolan. Det ges också föreläsningar av interna forskare.

Läs mer om informationsdagen 

Nyanställda eller på ny tjänst

Sara Svensson, HR chef, HR
Sara Souad Kosan, studieadministrativ handläggare, Utbildningsstöd