Rise and shine med biblioteket

Rise and shine är en serie korta presentationer som biblioteket erbjuder till forskare och doktorander i första hand. Presentationerna är ibland mer övergripande i syfte att ge en överblick av ett visst ämne och ibland lite mer konkreta i syfte att ge kunskap om funktioner eller processer. Tanken är dock att de alltid ska vara intressanta och användbara för dig som forskare eller doktorand. 

Om du inte har möjlighet att delta på någon av de tider som erbjuds kan du istället höra av dig till biblioteket, så kan vi boka in ett möte med dig, din forskargrupp eller kanske din institution. Vi kommer gärna, hör av dig så planerar vi in något! Då bestämmer du om presentationen ska hållas på svenska eller engelska. Skicka ett mejl till biblioteket@hb.se.

Tid: 08:15 – 08:35 (med tid för frågor efteråt för den som vill)
Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/66640642560 (SSO-inloggning med HB-konto krävs)
Språk: Se informationen om varje presentation för uppgift om språk
Anmälan:
Ingen anmälan krävs

Program hösten 2023

Under hösten erbjuds presentationer inom många olika ämnen. Några få av dessa ges enbart på svenska, men flertalet är på engelska. Alla presentationer går också att boka på valbar tid, se information ovan. 

Samtliga tillfällen finns även publicerade i kalendariet på webben.

Augusti

Torsdag 24 augusti: Upptäck Scite!

Kom och lär dig om det nya verktyget Scite. Upptäck ett verktyg för litteraturöversikter, kollegial granskning och granskning av studentarbeten. Verktygen använder sig av ny AI-teknologi. Biblioteket erbjuder för närvarande en provperiod som möjliggör testning av Scite och dess funktioner.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Onsdag 30 augusti: H-index och andra indikatorer – vad betyder dom?

När forskning och forskare ska beskrivas är det inte ovanligt att bibliometriska mått som H-index och Impact Factor förekommer. Men vad betyder de här måtten egentligen?

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

September

Onsdag 6 september: Skriva DMP för en ansökan om forskningsfinansiering

Fokus på denna Rise and Shine är på datahanteringsplaner inför en ansökan. Vad kräver finansiärer att du tar med i ansökan?

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Tisdag 12 september: Vad är altmetri?

Altmetri är ett sätt att mäta popularitet och synlighet för publikationer genom att använda inlägg i sociala medier, nedladdningar och diskussioner online som grund för statistiken, istället för exempelvis antal citeringar. Vilka olika typer av värden kan man ta fram inom altmetri, vad hittar man dem och vad betyder det egentligen? Välkommen på en presentation för att få bättre koll på altmetri!

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Tisdag 19 september: Kom igång med Zotero

Zotero är en gratis programvara för referenshantering. Den här introduktionen kommer att fokusera på programmets grundläggande funktioner. Snabbt och enkelt kan du spara och hantera källor som du hittat i databaser eller på webben. Håll sedan ordning på dina källor, infoga källhänvisningar och skapa automatiska litteraturlistor direkt i ditt textdokument i den referensstil som du föredrar. Ladda ner Zotero här: https://www.zotero.org/download/.

Språk: Svenska (ges på engelska den 29 november)
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Tisdag 26 september: Bibliotekets stöd inför en ansökan om forskningsanslag

En presentation som sätter ljuset på hur vårt bibliotek kan stödja dig i ditt arbete att söka forskningsfinansiering.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Oktober

Onsdag 4 oktober: Hitta och hantera fulltexter med EndNote

Använd EndNotes inbyggda funktioner för att hitta och bifoga pdf-filer till ditt referensbibliotek. Du kan också importera pdf:er till EndNote och låta programmet automatiskt skapa referenser till ditt bibliotek.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Onsdag 11 oktober: Upptäck data journals!

Data journals är en ny typ av tidskriftsgenre som synliggör dina datasets och potentiellt skapar möjligheter för samarbete och innovation. Denna morgon har du möjlighet att lära dig mer om dessa tidskrifter.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Onsdag 18 oktober: AI och informationssökning

Vi tipsar om hur du kan använda exempelvis ChatGPT när du söker information, och vad du bör undvika att göra.

Språk: Svenska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Tisdag 24 oktober: Gemenskap framför kommersialisering

Med avstamp i årets tema för Open Access Week tittar vi på några olika alternativ till den vinstdrivande publiceringsmodellen, och tar upp exempel på tidskrifter där krav på högre vinster kolliderat med vetenskapliga ideal om att tillgängliggöra forskning.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

November

Onsdag 1 november: Utforska forskningslandskapet med literature mapping tools

Det finns en del verktyg för att hjälpa dig att kartlägga ditt forskningsområde. Denna rise & shine fokuserar på några av dessa.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Onsdag 8 november: Repositorier för publicering av forskningsdata

Datarepositorier är till för att tillgängliggöra dina datasets öppet så att andra kan fortsätta arbeta med redan insamlade data. Hur hittar jag lämpliga repositorier och hur vet jag vilka jag kan lita på?

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Onsdag 15 november: Vem äger din artikel? Om copyright och creative commons licenser

Publiceringslicenser är det som bestämmer om och hur författarna får dela en PDF av sin artikel på Researchgate, eller återanvända en artikel i en bok eller avhandling. Den här presentationen ger en snabb överblick av vilka rättigheter som författaren överför till förlaget med en Copyright Transfer Agreement, och hur de olika Creative Commons licenserna (som används vid publicering med öppen tillgång) funkar.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Tisdag 21 november: Bibliotekets stöd inför en ansökan om forskningsanslag

En presentation som sätter ljuset på hur vårt bibliotek kan stödja dig i ditt arbete att söka forskningsfinansiering.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Onsdag 29 november: Kom igång med Zotero

Zotero är en gratis programvara för referenshantering. Den här introduktionen kommer att fokusera på programmets grundläggande funktioner. Snabbt och enkelt kan du spara och hantera källor som du hittat i databaser eller på webben. Håll sedan ordning på dina källor, infoga källhänvisningar och skapa automatiska litteraturlistor direkt i ditt textdokument i den referensstil som du föredrar. Ladda ner Zotero här: https://www.zotero.org/download/.

Språk: Engelska (ges på svenska den 19 september)
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

December

Onsdag 6 december: Presentation av resurserna ASTM, Knovel och MaterialConnexion

Presentation av databaser inom områdena teknik samt material- och textilteknologi. En kort demonstration av tre användbara resurser. Kom och lär dig hur du får ut mesta möjliga från resurserna ASTM, Knovel och MaterialConnexion.

Språk: Engelska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Torsdag 14 december: Systematisk litteraturöversikt – en kortfattad introduktion

Systematiska litteraturöversikter har blivit alltmer populära på senare år, men vad är det för något egentligen? Vi tittar på begreppen och pratar om processen. En snabbintroduktion till något som kan vara både omfattande och komplicerat.

Språk: Svenska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.

Tisdag 19 december: Julforskning – vad forskas det om?

Vad forskar man på när man forskar på julen? Var med på en kort och lustfylld exposé över olika frågor som har förekommit och trendat inom julforskningen genom åren. Vi kommer inte vara särskilt systematiska i genomgången, men kanske är vi alla lite mer upplysta om julen när dessa 20 minuter har passerat.

Språk: Svenska
Ladda ner kalenderpost (iCal) här.