Rise and shine med biblioteket

Rise and shine är en serie korta presentationer som biblioteket erbjuder till forskare och doktorander i första hand. Presentationerna är ibland mer övergripande i syfte att ge en överblick av ett visst ämne och ibland lite mer konkreta i syfte att ge kunskap om funktioner eller processer. Tanken är dock att de alltid ska vara intressanta och användbara för dig som forskare eller doktorand. 

Om du inte har möjlighet att delta på någon av de tider som erbjuds kan du istället höra av dig till biblioteket, så kan vi boka in ett möte med dig, din forskargrupp eller kanske din institution. Vi kommer gärna, hör av dig så planerar vi in något! Skicka ett mail till biblioteket@hb.se.

Tid: 08:15 – 08:35 (med tid för frågor efteråt för den som vill)
Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/66640642560 (SSO-inloggning med HB-konto krävs)
Språk: Presentationerna kommer hållas på engelska
Anmälan:
Ingen anmälan krävs

Program hösten 2022

Under hösten erbjuds elva olika presentationer, flertalet av dem ges vid två olika tillfällen. Samtliga tillfällen finns även publicerade i kalendariet på webben.

Augusti

Onsdag 24 augusti: Öppen vetenskap på 20 minuter (iCal)

Öppen vetenskap är en rörelse som syftar till att göra forskningsprocesser mer transparenta och inkluderande och säkerställa att forskningsdata kan återanvändas. Biblioteket ger en kort introduktion om vilken betydelse öppen vetenskap har för forskare och forskningsprocessen.

Onsdag 31 augusti: Publiceringslicenser från © till CC (iCal)

Alla vetenskapliga publikationer får en licens. På senare tid har det blivit vanligt att författare får välja mellan flera olika alternativ. Biblioteket reder ut vad som menas med de olika bokstavskombinationerna (t.ex. CC BY, CC BY-NC), och tittar på skillnaden mellan © och CC.

September

Onsdag 7 september: Hantera dina forskningsdata (iCal)

En del av öppen vetenskap är krav att beskriva och hantera forskningsdata på ett systematiskt sätt under en forskningsprocess. Under denna presentation går vi igenom några exempel på datahanteringsplaner som hjälper till att beskriva och hantera forskningsdata.

Tisdag 13 september: Hitta och hantera fulltexter med EndNote (iCal)

Använd EndNotes inbyggda funktioner för att hitta och bifoga pdf-filer till ditt referensbibliotek. Du kan också importera pdf:er till EndNote och låta programmet automatiskt skapa referenser till ditt bibliotek.

Onsdag 21 september: Läs- och publiceringsavtal – när är det gratis och när kostar det att publicera sig? (iCal)

Biblioteket betalar för avtal med förlag där många tusen tidskrifter ingår. Det innebär att det finns en god chans att du kan publicera en artikel öppet tillgänglig utan att betala för det. Men när och hur kan använda avtalen, och när måste du betala?

Tisdag 27 september: Dela EndNote-bibliotek (iCal)

Hur delar man sitt referensbibliotek i EndNote med kollegor? Vi tittar på delade mappar och delade bibliotek och skillnaderna mellan de två alternativen.

Oktober

Onsdag 5 oktober: Publikationslistor från DiVA (iCal)

Lär dig det bästa sättet att söka ut publikationslistor i DiVA för dig själv, din forskargrupp, eller ett särskilt forskningsämne.

Tisdag 11 oktober: Vässa dina sökfärdigheter med boolesk söklogik (iCal)

Svårt att hitta rätt när du söker artiklar och annat ? Vi visar några knep och användbara sökstrategier.

Fredag 21 oktober: Öppen vetenskap på 20 minuter (iCal)

Öppen vetenskap är en rörelse som syftar till att göra forskningsprocesser mer transparenta och inkluderande och säkerställa att forskningsdata kan återanvändas. Biblioteket ger en kort introduktion om vilken betydelse öppen vetenskap har för forskare och forskningsprocessen.

Tisdag 25 oktober: Publiceringslicenser från © till CC (iCal)

Alla vetenskapliga publikationer får en licens. På senare tid har det blivit vanligt att författare får välja mellan flera olika alternativ. Biblioteket reder ut vad som menas med de olika bokstavskombinationerna (t.ex. CC BY, CC BY-NC), och tittar på skillnaden mellan © och CC.

November

Tisdag 1 november: Hantera dina forskningsdata (iCal)

En del av öppen vetenskap är krav att beskriva och hantera forskningsdata på ett systematiskt sätt under en forskningsprocess. Under denna presentation går vi igenom några exempel på datahanteringsplaner som hjälper till att beskriva och hantera forskningsdata.

Onsdag 9 november: Hitta och hantera fulltexter med EndNote (iCal)

Använd EndNotes inbyggda funktioner för att hitta och bifoga pdf-filer till ditt referensbibliotek. Du kan också importera pdf:er till EndNote och låta programmet automatiskt skapa referenser till ditt bibliotek.

Tisdag 15 november: Visualisera din forskning (iCal)

Med hjälp av data om dina publikationer och programmet VOSviewer kan du skapa kartor över ditt forskningsområden. Data laddar vi ner från en av bibliotekets databaser. Det är sedan möjligt att visualisera samarbeten inom området. Man kan också titta på vilka termer som används och hur forskare citerar varandra.

Onsdag 23 november: Dela EndNote-bibliotek (iCal)

Hur delar man sitt referensbibliotek i EndNote med kollegor? Vi tittar på delade mappar och delade bibliotek och skillnaderna mellan de två alternativen.

Tisdag 29 november: Läs- och publiceringsavtal – när är det gratis och när kostar det att publicera sig? (iCal)

Biblioteket betalar för avtal med förlag där många tusen tidskrifter ingår. Det innebär att det finns en god chans att du kan publicera en artikel öppet tillgänglig utan att betala för det. Men när och hur kan använda avtalen, och när måste du betala?

Tidigare har aviserats att presentationen den 29 november skulle ha följande tema: Publikationslistor från DiVA – Lär dig det bästa sättet att söka ut publikationslistor i DiVA för dig själv, din forskargrupp, eller ett särskilt forskningsämne. Detta ämne har utgått från höstens program. Om du har behov av att ta del av en genomgång på detta ämne är du välkommen att kontakta biblioteket så löser vi det. 

December

Onsdag 7 december: Vässa dina sökfärdigheter med boolesk söklogik (iCal)

Svårt att hitta rätt när du söker artiklar och annat ? Vi visar några knep och användbara sökstrategier.

Onsdag 14 december: Registrera dina publikationer i DiVA (iCal)

Det är slutet av året och dags att se till att årets publikationer finns i DiVA. Färscha upp dina kunskaper om registreringsprocessen med biblioteket.

Tisdag 20 december: "Tomtevetenskap" och andra skämt i forskning (iCal)

Den vetenskapliga publiceringsmodellen är under stor förändring, vilket har lett till att oseriösa aktörer dykt upp. På vilket sätt undviker du fällorna med att publicera i tvivelaktiga tidskrifter? Biblioteket reder ut!