Campusvandringar för att hitta avvikelser och lyfta förbättringsområden

Campus och hållbarhet gör löpande kontroller på campus som en del i lokalförsörjningsteamets löpande arbetsuppgifter.

Därtill görs även campusvandringar med olika tema. Maria Vesterlund, administratör för miljöledningssystemet på Campus och hållbarhet, berättar mer om dessa:

– Tillsammans med fastighetsägarna Akademiska Hus och Kanico har vi ett samverkansavtal inom hållbar utveckling. Den första campusvandringen inom ramen för detta avtal genomförde vi hösten 2021, och utöver miljöperspektivet ville vi även fånga in perspektiv kring socialt välbefinnande.

Vilka går med på campusvandringarna?

– Det beror på vilket tema vi har. Representanter från Campus och hållbarhet och fastighetsägarna är alltid med och vi vill gärna ha med studenter. Senast hade vi med en elektriker eftersom ett av våra teman var energi och att se var vi kan minska elförbrukningen. Det andra temat vi hade vid senaste vandringen var säkerhet, och då var skyddsombud för studenter och medarbetare med.

Hur gör ni på campusvandringarna? Vad är det ni tittar på?

– Vi har med en checklista för att inte missa någon yta inom- eller utomhus. Vi är flera personer som går med och ser på ytorna från olika perspektiv utifrån temat. Till exempel kan vår säkerhetssamordnare se på ytorna utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv och en medarbetare från Studenthälsan och studentskyddsombud utifrån studenternas perspektiv kring säkerhet och trygghet, exempelvis var det behövs belysning utomhus. Eller att elektrikern ser på om det går att optimera elförbrukningen både på kort och lång sikt. Samtidigt kontrollerar vi om vi följer standarder och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer. I en löpande handlingsplan noteras och följs det som kommer fram vid campusvandringen upp.

Nästa campusvandring planeras att genomföras på senvåren 2023 och då är temat biologisk mångfald.   

Läs mer

Vill du veta mer om campusvandringarna eller engagera dig i högskolans hållbarhetsarbete? Då är du välkommen att kontakta Maria Vesterlund.

Hjälp oss att förbättra campus
Har du förslag på förbättringar eller vill du rapportera in avvikelser kring hållbarhet och miljö?
Då kan du fylla i vårt webbformulär