Event Management – specialiseringen gav en unik profil

Emma Thiel
Managementkonsult på företaget Centigo
Examen inom Event Management våren 2022

Varför valde du att plugga Event Management?

– Jag visste inte riktigt vad jag ville plugga, men drogs mot projektledning och möjligheten att jobba inom event, sport eller musikbranschen. Utbildningen Event Management kändes som det perfekta alternativet, eftersom jag dessutom fick en grund inom företagsekonomi som är lätt att bygga vidare på. Utbildningen öppnar även för andra yrken utanför eventbranschen.

Vad arbetar du som i dag?

– Jag jobbar som managementkonsult på företaget Centigo i Malmö.

Hur hamnade du där?

– Jag fick mitt nuvarande jobb redan innan jag tog examen. Det som fångade mitt intresse för Centigo var att det är ett helt chefslöst företag och att företaget erbjuder ett konsultprogram. Det är en möjlighet för nyexaminerade att maximera sitt lärande inom konsultyrket. Företaget erbjöd det jag eftersökte hos en arbetsgivare.

Vad innebär ditt arbete?

– Vi jobbar oftast i projekt. Beroende på vad det är för kund och vad projektet har för mål kan det variera väldigt mycket. Ofta är projekten kopplade till förändringsarbeten hos kunden, exempelvis byten av affärssystem eller förbättringar i distributionskedjan. Som managementkonsult får du till exempel gå in i rollen som projektledare och styra projekten, vara förändringsledare och se till att förändringen får fäste inom kundens organisation eller vara kravledare och se till att alla kundens behov fångas upp och innefattas i nya lösningar.

– Just nu jobbar jag i rollen som projektkoordinator och samordnar krav, hårdvarubeställningar, möten och utbildningar i ett kommunikationsprojekt. Jag är även engagerad internt i företagets studentmarknadsföring och jämlikhetsinitiativ.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är svårt att välja en sak. Det är ett extremt varierande jobb beroende på vilket projekt och vilken roll du tar dig an. Det gör att varje nytt projekt innebär massa möjligheter att lära sig om branscher, produkter och processer som du kanske annars aldrig hade fått inblick i. Den delen tycker jag väldigt mycket om. Jag gillar även att det är mycket problemlösning. Mina kollegor är också helt fantastiska och tillsammans skapar vi en väldigt inspirerande och häftig arbetsmiljö som är som gjord för tillväxt och personlig utveckling.

På vilket vis har du haft nytta av utbildningen Event Management i ditt nuvarande arbete?

– Under utbildningen fick jag massor av teoretiska kunskaper som hjälper mig i mitt dagliga arbete, både inom entreprenörskap och försäljning, projektledning, utveckling, finans och strategiska frågor. Möjligheten att vara med i Campus & Co, en fristående plattform till Campus Varberg som drivs av studenter och som genomför evenemang och projekt, har även gett mig värdefull praktisk erfarenhet av att driva verksamhet, processutveckling och att strukturera upp en organisation. Specialiseringen inom event management har också gett mig en unik profil och jag får ofta förfrågan om att hjälpa till vid lokala event eller marknadsföringskampanjer.

Vad tyckte du om studietiden hos oss?

– Den blev på grund av pandemin lite annorlunda än jag hade tänkt, och större delen förlades på distans. Det innebar även färre studentevent att vara med på, vilket var synd. Dock var den tid som vi faktiskt kunde vara på plats väldigt bra. Campus Varberg är otroligt fint och jag har fått många fina vänner för livet.

Vad tyckte du om utbildningen?

– För mig var den superbra! Den öppnade många dörrar för mig både för att plugga vidare och karriärmässigt. Jag har fått en bra grund att stå på och har från utbildningen fått kunskap om koncept, teorier och metoder som jag använder dagligen. Jag har även haft nytta av de praktiska moment som ingick i utbildningen, till exempel genomförande av projekt och praktikterminen, vilka dessutom var väldigt roliga. Lärarna och föreläsarna är också en stor del av varför jag har tagit mig dit jag är i dag. De utmanade oss genom hela utbildningen och det är jag tacksam för!

Läs mer

Om kandidatprogrammet Event Management, 180 hp, som ges av Högskolan i Borås på Campus Varberg

Läs mer om Campus & Co, en event- och marknadsföringsbyrå som drivs av andraårsstudenter på frivillig basis utanför själva utbildningen