Expertuppdrag ska minska onödigt matsvinn på gatumarknader i Brasilien

Pedro Brancoli, forskare inom Resursåtervinning vid Högskolan i Borås och samordnare för projektet, berättar:

– Det här är både ett social och miljömässigt projekt. Mycket av det som slängs på gatumarknaderna hade kunnat ätas. Vi har genomfört två tidigare uppdrag från Naturvårdsverket, i vilka vi i detalj har analyserat vad för slags matavfall som skulle kunna tas tillvara i stället för köras till soptippen. Målet är att utveckla metoder för att minska matsvinnet på gatumarknader.

I de tidigare projekten har man använt sig av lokala medarbetare som har samlat in matavfall på två lokala matmarknader, en i megastaden Sao Paulo och en ute på landsbygden. Matavfallet har vägts, sorterats och analyserats. Bland avfallet fanns många produkter som skulle kunna tas tillvara som mat, men som i hanteringen från producent till konsument tufsats till och därför ratats av konsumenterna.

Känsliga grönsaker i fokus

Nu startar ett tredje projekt för att djupare analysera orsakerna till matsvinnet på gatumarknaderna. Fokus kommer att ligga på bladgrönsaker, till exempel sallad i olika former, vilka är känsliga att hantera. Vi tittar på hela kedjan från produktion och transport till hur produkterna hanteras på marknaden och når konsumenterna. Nästa steg kommer att vara att ge förslag på lösningar, vidare att dessa implementeras för att se om metoderna verkligen fungerar.

Pedro Brancoli har presenterat analysmetoderna för EU som nu också är på gång att starta ett antal projekt i Brasilien och där Pedro Brancoli bistår med råd.

– På lång sikt är målet att stödja utvecklingen av åtgärder för att förebygga matsvinnet på flera platser i Brasilien, detta genom att använda utbildningsmaterial som tagits fram i de tidigare projekten och utbilda lokala team som består av specialister på hantering av fast avfall, offentliganställda och personer från universitet i flera regioner i Brasilien.

De lokala teamen kommer också att få lära sig om provtagning, mätteknik och säkerhetsrutiner samt hur resultatrapportering går till.

Läs mer

Om forskningsområdet Resursåtervinning

Forskarprofil Pedro Brancoli

Projekten har även uppmärksammats i brasiliansk media (på portugisiska)

Desperdício de alimentos em feiras livres de São Paulo é tema de estudo pioneiro da Unesp (översättning: Matsvinn på gatumarknader i São Paulo är föremål för en banbrytande studie av Unesp)

Pesquisa mede desperdício em feiras livres de SP (översättning: Forskning mäter avfall på gatumarknader i SP)

Foto 1: Sortering av insamlat avfall på en fruktmarknad.
Foto 2: Exempel på fruktavfall från en fruktmarknad.