Pedro Brancoli

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4577

E-post: pedro.brancoli@hb.se

Rumsnummer: E806

Signatur: PELU

Jag är universitetslektor vid Swedish Centre for Resource Recovery på Högskolan i Borås. Jag arbetar inom området resursåtervinning, särskilt inom avfallshantering och användning av resurser i rester från butiker och industrier.

Min forskning fokuserar på samhälleliga aspekter av resursåtervinning och förvaltning i samhället, såsom materialflödesanalyser av matavfall, med fokus på matbutiker och bagerier. Jag studerar även bedömningar av avfallssystem, avfalls- och energitekniker samt biobränslen.

Läs om Pedro Brancolis studie om matavfall från butiker i EU-kommissionens nyhetsbrev Science for Environment Policy. (Pdf)

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper