Stormöte i Delhi för att lösa akuta textilfrågan

Mindre än en procent av alla fibrer från kläder återvinns till nya fibrer. I dag slängs en stor del av begagnade textilier i hushållssoporna och går direkt till förbränning, i Sverige så väl som i andra länder. Det är ett enormt slöseri av jordens resurser. Senast 1 januari 2025 träder EU:s nya avfallsdirektiv i kraft, vilket innebär att alla EU-länder måste samla in textilt avfall separerat från annat avfall.

Rudrajeet Pal, professor i textilt management vid Textilhögskolan, som organiserat eventet Repositioning Indian textile recycling sector into global context, förklarar:

– Inom de närmaste åren kommer textilavfallet av låg kvalitet att öka enormt, och vi måste hitta sätt att hantera det. I dag finns inget ekonomiskt värde i den typen av avfall och det finns inget europeiskt land som kan hantera problemet. Det går att återvinna de här textilierna, men för att göra det måste flera hinder lösas. Vi tror att det är nödvändigt att valorisera den gränsöverskridande handeln för att driva framgångsrika affärskorridorer och ekosystem för textilåtervinning, och dessa kommer att komplettera EU:s verksamhet. Problemen löser vi forskare från akademin, beslutsfattare, näringslivet och samhället, bäst tillsammans.

På senare år har Indien blivit ett centrum för storskalig mekanisk återvinning av textilier, där stora textila aktörer tagit ledningen. På deltagarlistan till evenemanget finns representanter från Indiens regering, EU, svenska och danska ambassaderna, Världsbanken och företag som H&M, Marks and Spencer, Aditya Birla, Rester Oy och Pure Waste Textiles, för att nämna några. Från akademin medverkar forskare från Textilhögskolan och Linköpings universitet och Indian Institute of Technology och National Institute of Fashion Technology (NIFT Kangra) i Indien.

– Frågorna löser vi inte på en dag, förhoppningen är att skapa en gemensam plattform, att brainstorma från olika perspektiv. Vi kommer att presentera några slutsatser och därefter se till att hålla bollen i rullning, säger Rudrajeet Pal.

Läs mer och medverka digitalt

Läs mer om Repositioning Indian textile recycling sector into global context (PDF) 

Forskargruppen Styrning av textila värdekedjor