Ett bilfritt campus kan bli verklighet – förslag tas nu fram på hur

I högskolans hållbarhetsavtal med de två största fastighetsägarna, Akademiska Hus och Kanico sattes för två år sedan ett mål upp om ett trafikfritt campus. Fastighetsägarna erbjöd sig då att bjuda in till en bred workshop och anlita arkitekter för att ta fram ett förslag. I november, efter pandemin, blev workshoppen äntligen av. Samtidigt hade ett medborgarförslag från en student om ett bilfritt campus till Borås Stad fått i gång en namninsamling som ledde till att politikerna blev tvungna att hantera förslaget.

På workshoppen diskuterades hur fordonstrafiken kan flyttas från högskolans område så att Akademiplatsen kan bli det studenttorg som många på campus länge har önskat.

Betty Nydahl, vice ordförande för Studentkåren i Borås, var en av deltagarna på workshoppen.

– Studentkåren har arbetat till och från med denna fråga de senaste 15 åren, så för oss är det väldigt roligt att den är aktuell igen. Deltagarna på workshoppen var hoppfulla om att det går att förändra campus och Akademiplatsen. Självklart problematiserades det om omläggning av trafik, järnvägen och liknande, men det verkar inte vara orealistiskt att få ett mindre trafikerat campus än i dag. Det var intressant med så många perspektiv och vi studenter tycker det är viktigt att bli involverade i denna fråga som rör oss i högsta grad, berättar hon.

Varför är det viktigt att få bort fordonstrafiken?

– Fordonstrafiken på Akademiplatsen är ett orosmoment i studenternas vardag. Flertalet studenter har uttryckt att det känns otryggt att vistas där, då man aldrig vet hur bilarna kör eller i vilken hastighet. Platsen upplevs inte som det gångfartsområde det faktiskt är och det bidrar till att campus inte upplevs som ett riktigt campus.

Studenten Timmy Kan, som skickade in medborgarförslaget och även deltog på workshoppen, berättar:

– Nyckeln till ett bra studentliv och en levande stad är ett levande campus där studenterna får synas i sina studentikosa sammanhang och insupa allt vad högskolestudier innebär. Vi har ett fantastiskt läge mitt i stan, men något äkta campus har vi inte i dag, och det tycker jag är synd. Därför valde jag att göra min röst hörd genom förslaget till kommunpolitikerna om att stänga av de högt trafikerade gatorna som delar campus i tre delar. På workshoppen fick vi måla upp förslag på vårt framtida campus.

Mer grönområden och fler sittplatser för studenterna finns på önskelistan.

–  Förhoppningsvis får studenterna rätt att påverka sitt campus, de är ju faktiskt huvudkonsumenterna i ärendet, säger han.

På workshoppen deltog Borås stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästaren, näringslivschefen, representanter från Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden samt representanter från fastighetsägarna, Kanico och Akademiska Hus. Deltagandet från högskolan var brett med representanter från ledning, akademier och verksamhetsstöd. Ett par arkitekter från Sweco, anlitade av fastighetsägarna Kanico och Akademiska Hus, höll i dagen och ska återkomma med skisser och förslag utifrån det man jobbat fram under dagen.