Hejarop från näringslivet: populär IT-utbildning tillbaka på Högskolan i Borås

— Kompetensbehovet inom IT-sektorn är både akut och omfattande och vi är väldigt glada att vi återigen kan erbjuda den eftertraktade utbildningen, säger Alen Doracic, proprefekt vid Institutionen för informationsteknologi.

Högskolans satsning i samverkan med det regionala näringslivet möter starka hejarop både från Borås Stad och näringslivet.  

— IT-sektorn är en av de viktigaste branscherna för utveckling och effektivitet. Det är därför otroligt bra för staden och näringslivet att högskolan erbjuder attraktiv utbildning och forskning inom området i samverkan med företag och stad, förklarar näringslivschefen i Borås Stad, Anders Glemfelt. 

Till hösten erbjuds 30 studieplatser och dessa tror Alen Doracic kommer att fyllas snabbt.

— Vi vet att många studenter är intresserade och det borde vara lockande att läsa en utbildning som med stor sannolikhet leder till jobb efter examen. Vi vill dessutom bidra till en mer balanserad könsfördelning inom IT-branschen och hoppas att vi genom utbildningen ska locka fler kvinnor till IT-sektorn.  

Tätt samarbete med näringslivet

Näringslivet har varit involverade i att utveckla innehållet på programmets kurser, men företag kommer också att bidra med kompetens under utbildningens gång. Vilket Niklas Hedin, vd på Centiro, är säker på att det gynnar både företagen och studenterna.

— Mötet skapar fördelar på flera sätt. Vi sitter på intressanta utmaningar och är en väg in i yrkeslivet, medan högskolan utbildar framtidens kompetens med influenser från det som näringslivet har behov av. Samarbetet skapar en orientering och förhoppningsvis ett tidigt intresse hos studenterna, och en vana att ha kontakt med näringslivet via projektarbeten och spontana möten under utbildningen. Tröskeln till en framtida anställning blir på så sätt lägre. 

Kontakt

Alen Doracic, prefekt vid Institutionen för informationsteknologi
Telefonnummer: 033-435 40 81
Mobilnummer: 0735-98 77 96
E-post: alen.doracic@hb.se

För mer information om utbildningen: Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling