Skidstavar, batterilåda för elbilar och återvunnen textil som armering i fokus för nya forskningsprojekt

Studier visar att var tredje svensk är ute i skog och mark varje vecka. I skid- och friluftsvärlden blir effekterna av klimatförändringarna extra tydliga och därmed ökar även efterfrågan på utrustning som inte belastar miljön. Marknaden är outforskad när det kommer till miljövänliga alternativ och de produkter som tillverkas och säljs består i dag främst av aluminium och kolfiber.  

I projektet Innovation i biobaserad tillverkning av skidutrustning ska Mikael Skrifvars, professor inom polymerteknologi och projektledare, tillsammans Pooria Khalili, universitetslektor, undersöka möjligheterna att tillverka skid- och friluftsutrustning av förnybara biokompositer. Projektet ska ta fram en större mängd skid- och vandringsstavar och sedan låta dessa testas i praktiken av skidåkare och vandrare.  Avsikten är att visa att det är möjligt att tillverka linfiberbaserade produkter för skidåkning och vandring.

– Eftersom många konsumenter inom sport- och friluftsområdet efterfrågar fler förnybara material i de produkter de använder i stället för av råoljebaserade material, är linfiber ett bra alternativ. Det är en traditionell växtfiber som tidigare har odlats för textilier i stor utsträckning i Sverige. Linfibern har bra mekaniska egenskaper och kan bearbetas till garn för tillverkning av armeringsmaterial för kompositer och kan ersätta glasfibrer, berättar Mikael Skrifvars.

– Projektet sker i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden och flera verksamma företag inom tillverkning och utvecklingen av sportartiklar medför en utmärkt möjlighet att bidra med vår kompetens och utrustning gällande utveckling av fiberkompositer baserade på förnybara material.  Projektet bidrar även till den cirkulära omställningen genom att undersöka hur förnybara material kan användas inom sport- och friluftssektorn på ett hållbart sätt, berättar Mikael Skrifvars.

Batterilåda för elbilar – lättare och mer miljövänlig

I det andra projektet, Biobaserade sandwichkompositer för ”Plasma-jute-e-box , undersöker man om det går att producera en mer miljövänlig batterilåda för elbilar och samtidigt få ner vikten genom att använda lätta biobaserade sandwichkompositer armerade med jutefiber istället för glas och kolfiber.

– De senaste studierna visar att miljövänligt behandlade jutefiber kan bibehålla samma, eller till och med erbjuda bättre funktionella egenskaper än glas och kolfiber. Dessutom väger jutefiber mindre än motsvarande mängd glasfibertyg, vilket gör att det även går att närapå halvera vikten. En minskad vikt är en fördel i bilar och fordon då det medför bränslebesparingar, berättar Pooria Khalili som här leder projektet.

För att öka hållfastheten hos de fibrer som ska användas som armering i sandwichkompositerna behöver de förbehandlas. I stället för att använda sig av kemikalier, vilket ger en negativ miljöpåverkan, kommer fibrerna att plasmabehandlas.

– Utöver den miljömässiga vinningen med att använda oss av plasmabehandling, förväntar vi oss att detta även kommer att ge de biobaserade sandwichkompositerna en bättre mekanisk prestanda, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga inom bilindustrin, avslutar Pooria Khalili.

Återvunnen textil som armeringsmaterial

I dag kasseras eller bränns mängder av textil efter sin specifika livslängd i olika branscher.  Forskningsprojektet Sandwichkomposit av återvunnen textil syftar till att undersöka om olika rengöringsprocesser och/eller behandlingar kan ge textilen nytt liv som armering i specifika kompositapplikationer.

– Textilavfall i form av både produktionsavfall och uttjänt textil kommer att samlas in hos företaget Albany International AB, som tillverkar textila material som används inom pappers- och massaindustrin. Textilavfallet uppgår till cirka 80–90 ton per år, berättar Pooria Khalili som leder även detta projekt.

Genom att rengöra och behandla textilen på olika sätt kan den få nytt liv och en ny tillämpning. Prestandamässigt kan sandwichkompositer eller laminat dock inte konkurrera med dagens glas- och kolfiberkompositer när det kommer till mer krävande applikationer, för exempel flyg eller bilar där kraven är väldigt högt ställda. Tanken är därför att använda de utvecklade materialen för lägre krävande tillämpningsområden med mindre stränga krav.

– En första tanke är att de ska kunna användas vid tillverkning av badrumsmoduler och badrumsgolv. Utöver de positiva miljöaspekterna, förväntar vi oss att de biobaserade sandwichkompositerna blir både billigare och uppnår bättre egenskaper, avslutar Pooria Khalili.

Läs mer

Forskningen inom polymerteknologi genomförs inom forskningsområdet Resursåtervinning.

Resursåtervinning

Om forskningen inom polymerteknologi