Hon fick pris för bästa kandidatuppsats i arbetsvetenskap

Collage Louise Dahl mot bakgrund av  skrivbord med händer på laptop och mobiltelefon.

Vinnaren tillkännagavs vid en nationell konferens i juni som anordnas av Forum för arbetslivsforskning (FALF). Priset delas ut av Arbetsvetenskap i Väst i samverkan med tidskriften Arbetsmarknad och Arbetsliv, FALF och Studentlitteratur.

Juryns motivering lyder:
”Uppsatsen är mycket välskriven och behandlar ett aktuellt tema i dagens arbetsliv. I uppsatsen analyseras empirin mot ett teoretiskt ramverk på ett såväl djupgående som reflekterande sätt. Författaren visar därmed prov på både teoretisk förståelse och empirisk känslighet.”

Louise Dahl tog examen från programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället på Högskolan i Borås våren 2022 och arbetar numera som People and Culture Coordinator på företaget Lyreco.

– Det känns jätteroligt att något som jag lagt ner kraft och energi på uppmärksammas och det blir ett kvitto på det jag tillgodogjort mig från utbildningen, säger Louise Dahl.

Vad handlar din uppsats om?

– Uppsatsen är en fallstudie som studerar yrkesgruppen konsultchefer. Den handlar om hur de digitala arbetsverktygen påverkar förmågan till gränsdragning mellan arbete och fritid. Jag har tittat på vilka strategier människor använder för att antingen kombinera eller separera de två sfärerna arbete och fritid, samt rollen som yrkes- respektive privatperson. Jag har specifikt tittat på hur konsultcheferna agerar för att hantera ett arbete som karaktäriseras av hög flexibilitet och svaga gränser mellan arbete och fritid.

Vilka är dina slutsatser i uppsatsen?

– Utifrån min undersökning kunde jag konstatera att de digitala arbetsverktygen möjliggör en utbredning och intensifiering av arbetet. Vi arbetar mer, på ett annat sätt och gränserna är svaga mellan arbete och fritid. Arbetet finns alltid närvarande genom mobiltelefoner och sociala medier. Det möjliggör kontinuerliga gränsövergångar mellan arbete och privatliv, samt rollövergångar mellan yrkesperson och privatperson. De här övergångarna försvårar för individen att släppa tankarna på arbetet. Det är ofta upp till den enskilde individen att hantera och utveckla strategier för att hantera gränsdragningarna mellan arbete och fritid.

– Jag kunde också se att upplevelsen av valfrihet är avgörande för vår förmåga att hantera gränsdragningen mellan arbete och fritid, exempelvis möjlighet att välja hur vi lägger upp arbetet och välja tillgänglighet. Avgörande för hur man själv väljer att agera är också hur vänner, familj och kollegor agerar samt vad arbetsgivaren förmedlar. För att underlätta för individens gränsdragning behöver arbetsgivaren förmedla tydliga förväntningar kring tillgänglighet och en kontinuerlig dialog behöver föras med såväl arbetsgivare som kollegor och familj.

Vad innebär ditt nuvarande arbete?

– Jag koordinerar och samordnar avdelningens olika HR-processer, ansvarar för vårt HR-system, är delaktig i olika projekt, driver vårt friskvårdsarbete och utför löpande administration. Arbetet varierar otroligt mycket, vilket är kul.

På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

– Framförallt har utbildningen bidragit till att jag fått ett helhetsperspektiv för att förstå organisationer och människor i dem. Utbildningen har gett mig ett sätt att tänka och förstå. Jag håller kunskaperna i bakhuvudet och kan se hur organisationen och vårt arbete ser ut utifrån ett helhetsperspektiv. Vad ska vi fokusera på och vad genererar det när vi fokuserar på det?

Vad tyckte du om utbildningen?

– Jag tyckte att det var en väldigt bra utbildning med en bra balans mellan att studera organisationer kontra människor i organisationer. Jag gillade upplägget och det var skönt att vi läste en kurs i taget, vilket gjorde det lättare att verkligen sätta sig in i ämnet. Vi läste bland annat arbetsrätt, företagsekonomi, ekonomistyrning, mycket organisationsteori, men även områden inom sociologi och psykologi. Studenterna på utbildningen hade blandade åldrar, bakgrunder och erfarenheter, vilket jag tyckte var värdefullt.

Har du tips till någon som funderar på att söka utbildningen?

– Sök utbildningen! Och ta vara på tiden. Bygg kunskap, inte bara för att klara en tenta, utan för att bära med dig kunskap för hela yrkeslivet. Det finns breda karriärvägar efter utbildningen.

Läs mer

Läs uppsatsen i DiVA

Läs mer om utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället