Cirkulär bioplast – nu är det möjligt

Vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås pågår forskning om att tillverka PHA* från flyktiga fettsyror. Att tillverka plasten från flyktiga fettsyror är nytt forskningsområde och förhoppningen är att dessa plaster ska kunna ersätta sådan som tillverkas av olja. I dag finns en uppsjö av bioplast på marknaden, som till exempel tillverkas av glukos från sockerrör. Men att tillverka bioplast av glukos är dyrt. Att dessutom använda naturresurser som skulle kunna föda människor och djur för att tillverka plast, är kontroversiellt. De plasterna är dessutom svåra att återvinna, vilket gör dem mindre lönsamma att tillverka. Så hur kan vi tillverka en produkt som går att återvinna, som är miljömässigt och ekonomiskt hållbar?

Hoang Danh Vu har haft två mål med sitt arbete: för det första ville han tillverka bioplast genom att bryta ner matavfall till flyktiga fettsyror, och med hjälp av bakterier omvandla dem till plast. I nästa steg ville han studera hur samma plast kan brytas ner, tillbaka till flyktiga fettsyror.

Växer utan någon extra näring

I dag konstaterar Hoang Danh Vu att han lyckats nå båda målen.

– Vi såg att bakterierna kan konsumera de kemiska föreningar som utvinns från fermenterat matavfall. De kan växa utan att behöva någon extra näring. Jag är väldigt glad över de positiva resultaten och frånsett att det behövs förbättringar av den process jag jobbat med, så kan vi nu säga att det är möjligt med ett cirkulärt flöde av hållbar PHA, säger Hoang Danh Vu.

Han verkar inom en forskningsmiljö som arbetar med lösningar på några av samhällets största problem.

– Vi känner alla till problemen med plastskräp som förorenar vår jord. Med det här arbetet presenterar vi en möjlig lösning för att minska användningen av nytillverkad så kallad jungfruplast av olja.

Lovande forskning

Forskningen är ny men lovande, menar Dan Åkesson, docent i polymerteknologi och Hoang Danh Vus handledare:
– Om man kan tillverka denna typ av bioplast från flyktiga fettsyror istället för att utgå från glukos, så blir priset på plasten potentiellt lägre. Att utgå från flyktiga fettsyror skulle också kunna passa in i en framtida infrastruktur där matavfall och andra organiska avfall bryts ner till flyktiga fettsyror (VFA). Från dessa tillverkas sedan bränsle och andra material.

Hoang Danh Vu försvarade sin avhandling Volatile Fatty Acids as a Key to Sustainability and Circularity in Polyhydroxyalkanoates Production inom Resursåtervinning 26 maj. Efter fyra års forskarutbildning ser han fram emot en välbehövlig semester och tid för reflektion över nästa steg i yrkeslivet.

– Ingen skulle säga att det är enkelt att doktorera, men jag är glad att jag valde den här vägen och skulle utan att tveka göra det igen. Som doktorand har jag haft både regniga och soliga dagar. Vid sidan av den specialiserade kunskapen jag har fått så har jag även tränat mig på att vara uthållig, tålmodig och positiv i alla lägen. Det har format min personlighet och är något jag tar med mig i framtiden, säger Hoang Danh Vu, doktor i bioteknologi. 

* PHA (polyhydroxyalkanoater) är biologiskt nedbrytbara och komposterbara termoplaster.

Läs mer

Mer forskning om flyktiga fettsyror vid Swedish Centre for Resource Recovery

Forskningsmiljön Swedish Centre for Resource Recovery