FoUS-seminarium: Barns möten med socialtjänsten

Anette Fridström collage

På seminariet presenterar Anette Fridström sin forskningsstudie som handlar om barns erfarenheter av att vara med i en social barnavårdsutredning. I studien har hon intervjuat barn när de varit med i en barnavårdsutredning. Fokus i studien är hur barnen upplever mötet och kontakten med socialsekreterare.

– Vi har för lite kunskap om barns erfarenheter av möten och kontakt med socialsekreterare när de är med i en utredning. Jag hoppas att min forskning kan bidra till ökad kunskap inom området, säger Anette Fridström.

Läs mer och anmäl dig senast 19 oktober