Hållbara material för en grönare framtid

Inför föreläsningen den 20 juni passade vi på att ställa några frågor till Pooria Khalili.

Du blev nyligen utnämnd till docent, grattis! Vilken betydelse har det  för dig?
– Att bli erkänd som docent bekräftar mina kunskaper och forskningsbidrag, vilket banar väg för framtida möjligheter och framsteg i min karriär. Det leder även till ökad förståelse och innovation inom fiberförstärkta polymerkompositer, vilket bidrar till tillväxten och utvecklingen av området som helhet. Kort sagt, det är en viktig milstolpe i min akademiska och professionella resa, som ett bevis på hög nivå av excellens och prestation i mitt arbete.

– Jag är mycket motiverad att fortsätta mitt arbete och mina forskningsinsatser i Polymerteknologigruppen vid Högskolan i Borås. Jag är glad över att arbeta här då forskningsområdet passar väldigt bra med min forskningsbakgrund inom området textilförstärkta polymerkompositer. Denna expertis finns vid Högskolan i Borås, vilket gör det till en unik högskola i Sverige.

Vad tycker du är mest intressant inom ditt forskningsområde, för tillfället och även om du ser några år framåt i tiden?
– Naturfiberkompositer är ett intressant område inom akademiska kretsar där hållbara och naturliga material som cellulosa, lignin och annat jordbruksavfall används för att skapa kompositer med liknande mekaniska egenskaper som traditionella syntetiska material. Detta forskningsområde har stor potential att utveckla miljövänliga material för att möta den ständigt ökande efterfrågan på robusta och hållbara produkter. Det kan revolutionera tillverkningsindustrin och bidra till en mer hållbar och miljövänlig framtid.


Varför är den här forskningen viktig för samhället?
– Forskning om naturfiberkompositer är viktig för samhället eftersom den bidrar till hållbara alternativ till traditionella kompositmaterial, samtidigt som det minskar koldioxidutsläppen. Genom att använda förnybara resurser, såsom växtfibrer, i tillverkningsprocessen bidrar det till att bevara naturresurser och minska avfallet. Dessutom har dessa kompositer potential att användas i en mängd olika branscher, som fordon, flyg och konstruktion. De ger ett starkt och lätt material som kan ersätta traditionella material och minska koldioxidutsläppen inom dessa industrier.

Du har tidigare arbetat vid universitet som University Nottingham och Chalmers. Hur skulle du beskriva forskningsmiljön inom SCRR vid Högskolan i Borås?
– Swedish Centre for Resource Recovery har en mycket avancerad forskningsmiljö som fokuserar på innovativa lösningar för en hållbar framtid. Centret är utrustat med toppmoderna labb, forskningsanläggningar och ett mycket kompetent team av experter som arbetar för utveckling av effektiv och hållbar teknik för återvinning av olika resurser. Centret strävar efter att bidra till en cirkulär ekonomi och minska miljöpåverkan från industriella processer.

Pooria Khalili forskar vid Swedish Centre for Resource Recovery och är nyligen utnämnd docent i polymerteknologi med fokus på kompositmaterial. Han har tidigare arbetat vid University Nottingham och Chalmers och medverkat i flera stora forskningsprojekt. 

Läs mer om föreläsningen 20 juni

Pooria Khalilis forskarprofil

Mer forskning inom Resursåtervinning