Lär känna högskolans nya styrelse

Styrelsen är den högsta beslutande instansen vid Högskolan i Borås. Styrelsens uppgift är att på ett övergripande sätt styra och följa upp styrningen i centrala strategiska och ekonomiska frågor.

Här berättar delar av styrelsen om sig själva och det kommande styrelsearbetet. 

Ledamöter*

Anna Nilsson-Ehle, direktör (ordförande i styrelsen vid Högskolan i Borås)

Vem är du?

Civilingenjör från Chalmers, hedersdoktor vid KTH och ledamot av IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) med stort intresse för forsknings- och innovationsfrågor som verktyg för att ställa om industriell verksamhet och samhällssystem, för att åstadkomma en hållbar värld inom de planetära gränserna.

Vad ser du fram emot?

Jag ser fram emot att få fortsätta verka för utvecklingen av Högskolan i Borås. Styrelsen ska medverka till att ge högskolan förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på ett korrekt och professionellt sätt och samtidigt arbeta strategiskt med att stödja högskolans utveckling av sina profiler till kompletta miljöer med internationell lyskraft.

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Hållbarhetsfrågorna samt förmågan att attrahera och lyfta studenterna, och där ryms förstås alla akademierna – såväl deras utbildningsuppdrag som deras forskning och samverkan med samhället.

Ellen Dixdotter, CEO By Malene Birger

Vem är du?

Jag är en optimistisk och estetiskt driven varumärkesnörd som går i gång på att skapa tydlighet i kommunikation och varumärkesfrågor. Har vid sidan av mitt jobb som VD på By Malene Birger även startat mattföretaget Cappelen Dimyr tillsammans med min man och syster, samt drivit en ”glamping” i Stockholms skärgård och restaurangen Matateljen. Utöver Högskolan i Borås styrelse sitter jag även i danska FDB Möblers styrelse. Min yrkeshistorik rymmer mest olika uppdrag inom brand- och marknadspositioner, senast som Brand Director på Hope och Filippa K. Älskar antikviteter, att dra rövarhistorier, äta min mans mat och gosa med mina två barn. Bor i ett gathus på Limhamn och i en gammal gård vi har restaurerat på Österlen, men spenderar mina arbetsdagar i Köpenhamn.

Vad ser du fram emot?

Jag ser fram emot att kunna arbeta med varumärkesfrågor som inte är drivna primärt av snabb försäljning utan snarare ett gediget, långsiktigt arbete till förmån för att skapa en attraktiv plattform för det viktigaste vi har: utbildning för framtiden!

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Varumärkesfrågor och kommunikation

Lars Westbratt, f.d. statssekreterare

Vem är du?

Jag har en lång erfarenhet av politiskt arbete i kommun, riksdag och regering, både som folkvald och som politisk tjänsteman. Min senaste roll har varit som statssekreterare på Justitiedepartementet i åtta år, fram till valet 2022. Där har jag bland annat varit ansvarig för civilrättsliga frågor, migrationsfrågor, vapenexportkontroll och straffrätt. Jag har en jur.kand. och har läst statskunskap på Göteborgs universitet. Jag har bott på flera orter i Västsverige innan jag för drygt tio år sedan flyttade till Stockholm och jag har en stor familj med numera vuxna barn. Inte helt oväntat är mitt stora intresse samhällsfrågor av alla slag, men jag är också särskilt intresserad av nutidshistoria.

Vad ser du fram emot?

Jag är nyfiken av naturen och ser fram emot att lära mig nytt, både vad gäller högskole- och universitetsvärlden i stort, men i synnerhet om Högskolan i Borås. Jag hoppas att jag med den erfarenheten jag har samlat på mig genom åren ska kunna bidra till att utveckla och stärka högskolan.

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Jag har två söner som är poliser. Lite extra vurmar jag kanske därför om polisutbildningen, även om den är en uppdragsutbildning. Sedan tycker jag det är avgörande att högskolan är attraktiv för både studenter och lärare. Världen förändras snabbt, därför gäller det att hela tiden omvärldsbevaka och hänga med i utvecklingen.

Paul Frankenius, entreprenör

Vem är du?

Jag är entreprenör inom mode, fastigheter och medicinteknik. Dessutom verkar jag för att minska människans grymhet mot djur och natur, särskilt att förbättra villkoren för livet i haven och för elefanter. Jag driver stiftelser för att hjälpa människor med njursvikt och att underlätta för människor som behöver transplantera organ. Mitt fritidsintresse är konst med inriktning mot samtida utomhusskulptur.

Vad ser du fram emot?

Jag är ytterst stolt över den ständigt positiva utveckling som sker inom Högskolan i Borås och ser fram emot den dagen då vi blir universitet.

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Textilhögskolan är den starkare profilen inom Högskolan i Borås. Textilhögskolan och Science Park Borås är ytterst kompetenta inom flera områden såsom materialutveckling, hållbarhet och design inom såväl utbildning som forskning. Jag brinner för att ytterligare stärka vår position inom hållbart och cirkulärt mode.

Zenita Cider, VD

Vem är du?

Jag är en samhällsengagerad person och har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom offentlig förvaltning. Jag har varit yrkesverksam inom socialtjänsten och har även arbetat som skolledare inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

Vad ser du fram emot?

Jag ser fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingen av Högskolan i Borås. Styrelsens viktigaste roll är att ta beslut i de verksamhetsstrategiska frågorna som handlar om högskolans utveckling och långsiktiga prioriteringar.

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Jag brinner lite extra för kompetensförsörjningsfrågorna inom offentlig förvaltning. Kompetensförsörjningen är en av välfärdens stora utmaningar.

Övriga ledamöter

  • Mats Tinnsten, rektor
  • John Holmberg, professor
  • Johan Lassing, vd
  • Cecilie Tenfjord-Toftby, senior rådgivare

*De externa ledamöter har förordnande för perioden 1 maj 2023–30 september 2024.

Företrädare för lärarna

Håkan Svensson, universitetsadjunkt

Vem är du?

Lärare på Institutionen för ingenjörsvetenskap med inriktning mot logistik och produktion där jag främst undervisar våra blivande högskoleingenjörer. Är sedan några år även programansvarig för Industriell ekonomi där jag tillsammans med kollegorna arbetat med att modernisera och utveckla de programmen. I akademin hamnade jag av en tillfällighet för dryga tio år sedan då jag läste in ett magisterprogram. Innan dess var jag verksam som logistiker, planeringschef och controller på ett antal olika företag såsom Scania, Volvo och några mindre företag.

Vad ser du fram emot?

Jag ser fram emot att kunna bidra till helheten för Högskolan i Borås utifrån mina kunskaper. Att tillsammans med övriga styrelsen se till att finna en balans och stabilitet i styrningen av högskolan i syfte att säkerställa en trygghet för oss anställda, vilket enligt mig är ett fundament för att kunna göra ett bra och kvalitativt arbete.

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Då jag mestadels är aktiv inom utbildning så är det där jag har mitt största fokus. Att säkerställa att vi har rätt kvalitet på de studenter som lämnar oss för att göra tjänst i omgivande samhälle. Där kopplar jag den andra delen av mitt huvudfokus; samverkan med näringsliv, vilket är en viktig del för vår grundutbildning.

Johanna Mellén, universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot kvantitativa metoder

Vem är du?

Lärare, forskare och på senare tid även tävlingsdansare. Disputerad i pedagogik med särskilt intresse för social rättvisa och hur utbildningssystem möjliggör och begränsar för olika grupper. Undervisar med glädje både i grundutbildning, masterprogram samt inom den högskolepedagogiska enheten.

Vad ser du fram emot?

En viktig del av styrelsens arbete är att upprätthålla och utveckla högskolans roll i ett demokratiskt samhälle. Jag ser därför fram emot att få representera högskolans lärare i styrelsens arbete med att värna om den autonomi och det utrymme för kritiska röster som det svenska högre utbildningssystemet utgör.

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Särskilt viktigt för mig är frågor om hur högskolans utbildning och forskning kan organiseras för ökad jämlikhet och jämställdhet.

Lena Hedén, docent och biträdande professor, barnsjuksköterska

Vem är du?

En forskare och lärare som helst arbetar i tvärprofessionella team. Brinner för patientnära interventionsforskning inom vårdande som kan göra skillnad för barn och ungdomar. På fritiden åker jag gärna skidor, spelar lite tennis eller utmanar mig själv i tapetsering eller andra hantverk jag inte har formell kompetens för.

Vad skulle du säga är styrelsens viktigaste roll?

Att skapa förutsättningar för forskning och undervisning. Bidra med såväl nationellt som internationella perspektiv genom omvärldsbevakning samt hitta framgångsfaktorer för kvalitet, men även kreativitet.

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Att Högskolan i Borås har en stark forsknings- och professionsförankrad samverkan som framför allt kommuniceras nationellt och internationellt.

Företrädare för de studerande

Matilda Johansson, doktorand inom Resursåtervinning

Vem är du?

Jag är doktorand inom Resursåtervinning, och jag arbetar inom polymerteknologi.

Vad skulle du säga är styrelsens viktigaste roll?

Jag skulle säga att styrelsens viktigaste roll är att göra strategiska prioriteringar på en övergripande nivå.

Vilka frågor brinner du lite extra för i din styrelseroll?

Jag brinner lite extra för frågor som rör doktoranderna på vårt lärosäte

Övriga företrädare för de studerande

  • Ebba Britmer, kårordförande (ersätts 1 juli 2023 av Emma Nyström)
  • Lova Olin

Fackliga representanter

  • Martin Behre, SACO
  • Vakant, OFR

Bilden på nyhetens startsida är från när delar av styrelsen presenterades på scen i samband med sommarfika för medarbetare vid högskolan den 15 juni. 

Läs mer

Styrelsen vid Högskolan i Borås