Nu kraftsamlar västsvenska forskare kring polisforskning

17 västsvenska forskare från olika forskningsdiscipliner presenterade sin forskning med anknytning till polisverksamhet och diskuterade nya infallsvinklar och intressanta teman för polisforskning. Göran Larsson, gästprofessor inom polisutbildningen vid Högskolan i Borås, som initierat nätverket berättar mer om det:

– Syftet är att samlas för att diskutera brett om polisrelevant forskning och att samla personer från olika forskningsämnen och ämnestraditioner, lära oss av varandra och skapa nya forskningsprojekt med olika ämneskompetenser, förklarar han.

Vid denna första träff deltog 17 forskare, men totalt är de för närvarande 25 som ingår i nätverket. Forskarna representerar flera forskningsämnen som vårdvetenskap, religionsvetenskap, samhällsvetenskap, kriminologi, historia – ämnen där polisforskningen har mycket att hämta för att utveckla utbildning och kompetens inom polisiärt arbete.

Läs mer

Läs mer om polisforskningen vid Högskolan i Borås

Läs mer om Polisprogrammet