Resan till att bli färgforskare

– Forskare utforskar ämnen som färgteori, färgharmoni, den psykologiska effekten av olika färgkombinationer och hur man använder färg för att förmedla mening, framkalla känslor och skapa visuellt engagerande kompositioner. Jag är fascinerad av hur användningen av färg och ljus kan skapa dynamiska mönster. Jag tror att detta forskningsområde har stor potential för design för hållbarhet, säger Marjan Kooroshnia.

Som alla andra forskningsområden handlar färgforskning om att utöka kunskap, i det här fallet om hur man använder färg och ljus för att designa dynamiska ytmönster.

– Kunskapen fungerar som grunden för framsteg inom olika konst- och designområden.
Resultatet av min forskning spelar en central roll för att främja utbildning och lärande. Det kan användas i samband med välbefinnande och design för hållbarhet, säger Marjan Kooroshnia.

Hon är bland annat koordinator för forskningsnätverket ArcInTex, som förenar arkitektur, interaktionsdesign och textil för att utveckla idéer, tekniker och program för nya perspektiv på design. Marjan Kooroshnia är även koordinator för masterprogrammen inom Textil- och modedesign

Du har lång erfarenhet och har deltagit i flera stora internationella projekt. Vad innebär det för dig att bli utnämnd till docent?

– Att bli docent är en viktig milstolpe i en akademisk karriär och står för professionell utveckling och prestation. Det visar på en hög kompetensnivå inom mitt studieområde. Docenter har vanligtvis undervisningsansvar på doktorandnivå och jag börjar gärna handleda doktorander. Docenter är aktivt engagerad i forskning och ansökningar om anslag. Jag kommer att producera mer originell forskning, publicera och bidra till att främja kunskap inom mitt område.

Föreläsningen går att ta del av på plats och digitalt. Ingen föranmälan krävs.
Läs mer om föreläsningen 15 juni.

Läs mer

Marjan Kooroshnias forskarprofil

ArcInTex