Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien tror på smarta textilier

Årets lista samlar 79 noga utvalda forskningsprojekt som adresserar teknik i mänsklighetens tjänst. NeuRehab@home är en smart textilplattform som underlättar neuromuskulär rehabilitering och kan användas i hemmet, till exempel av patienter med fantomsmärtor efter en amputation. 

Projektet leds av Li Guo, universitetslektor vid Textilhögskolan och bedrivs tillsammans med Leif Sandsjö, docent och universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Anna Björkquist, forskningsassistent vid Textilhögskolan. Projektet som startade år 2020 finansieras av KK-stiftelsen. Det bedrivs i samverkan med Bola, Integrum och Daralabs, samt forskare vid Chalmers och Manchester University.

Se filmen som beskriver hur de smarta textillösningarna kan användas

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

– Vi är självklart väldigt glada över att bli utvalda till IVA:s 100-lista. Det är en stor ära men också ett slags erkännande från samhället om att vår forskning anses relevant och att den kan bidra till utvecklingen av nya metoder och möjligheter för rehabilitering i hemmiljö. Det är också ett bevis på vad som kan åstadkommas med tvärvetenskaplig forskning mellan Högskolan i Borås akademier. I det här fallet är det textil ingenjörsvetenskap av högsta klass i kombination med medicinsk teknik och digitalisering av hälso- och sjukvård, säger Leif Sandsjö.


Projektet är snart slut, vad händer nu?
– Ja, det är sant att projektet är i slutfasen. Vi tänker att uppmärksamheten från IVA blir ett mycket värdefullt bidrag till slutrapporten till KK-stiftelsen, som finansierat projektet. Vi kommer att fortsätta arbetet då vi i höst får en förstärkning till projektet via en postdoktorstjänst finansierat av Marie Skłodowska Curie Actions Postdoctoral Fellowships. Vi har även lämnat in en ny ansökan till KK-stiftelsen och hoppas få möjlighet att ta de här idéerna vidare med fortsatt finansiering från dem.


Om 100-listan

IVA:s 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Representanter för de utvalda forskningsprojekten erbjuds att delta i skräddarsydda aktiviteter som syftar till att öka möjligheterna till samverkan kring nyttiggörande. 

Läs mer på IVA:s hemsida


Läs mer

Projektsida för NeuRehab@home