NeuRehab@home – En smart textilplattform för neuromuskulär rehabilitering in hemmiljö

NeuRehab@home