NeuRehab@home - En smart textilplattform för neuromuskulär rehabilitering in hemmiljö

NeuRehab@home

Särskilt intressant är information som kan extraheras från kroppens elektrofysiologiska aktivitet. Många olika hälsovårdsapplikationer kan användas i mycket större utsträckning om de enkelt kan användas i till exempel hemmet. Olika smarta textillösningar kan bidra till detta genom att låta elektrofysiologisk information samlas in med hjälp av textila elektroder och därmed göra det möjligt för användaren själv att spela in och övervaka informationen.

Syftet med detta projekt är att ta fram en smart textilplattform – NeuRehab@home – för att underlätta neuromuskulär rehabilitering i hemmiljön. Ytelektromyografi (sEMG) är en etablerad metod inom neuromuskulär rehabilitering. Biofeedback baserat på muskelaktivitet är kanske den mest kända metoden. En ny möjlighet är att behandla fantomsmärtor (PLP) med hjälp av sEMG-signaler för att kontrollera en VR-hand. Traditionellt spelas sEMG in med hjälp av självhäftande engångselektroder som fästs på huden. Denna typ av elektroder är inte lämplig för långtidsanvändning, och det begränsar sEMG-metodens användbarhet. Ytterligare en begränsning är att elektroderna måste placeras ut av vårdpersonal. Under det tidigare KK ProSpekt-projektet kunde vi framgångsrikt visa en smart textillösning för PLP-behandling. Denna smarta textillösning ger inte bara bättre komfort vid långtidsanvändning, utan gör det också möjligt för patienten att själv placera ut elektroderna utan hjälp av vårdpersonal. Detta gör det möjligt för patienten att själv genomföra ett stort antal behandlingar kring muskelaktivitet i hemmet. Dagens smarta textillösningar kan dock fortfarande förbättras när det gäller elektrodens hudkontakt, fuktegenskaper och tvättbarhet. Nya konduktiva material har utvecklats liksom frontend-textiltillverkningstekniker som gör det möjligt att arbeta med dessa problem.

Den forskningsfråga som tas upp i projektet är: hur kan man förbättra det smarta textilsystemets prestanda i miljöer utanför laboratoriet för att underlätta långsiktig neuromuskulär rehabilitering i hemmiljön. Vi undersöker detta genom att arbeta med specifika uppgifter:

1) Förbättra hudelektrodens kontakt hjälp av olika strategier.
2) Utvärdera det smarta textilsystemet i verkliga livet i två fallstudier: a) ett band med textila elektroder för klassificering av rörelser i underbenen för att underlätta PLP-behandling som patienten själv kan genomföra och b) ett bärbart biofeedbacksystem med smarta textilier för handfunktionsrehabilitering i hemmet efter en stroke.

Film

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Se även det relaterade forskningsprojektet Textila elektrodmatriser för förbättrad användbarhet och signalkvalitet i applikationer baserade på hudavlett EMG.
Läs mer om projektet