FoUS-seminarium: Sårbarhet och utmaningar i vardagen inom LSS-verksamheter

Richard Gäddman

Välkommen till ett seminarium om sårbarhet, osäkerhet och kreativitet i vardagen vid bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Richard Gäddman Johansson är postdoktor i sociologi vid Mälardalens universitet. Hans forskning rör vård- och omsorgsarbete och tillhandahållandet av stöd och service till funktionshindrade personer.

På seminariet kommer han, med utgångspunkt i en avhandlingsstudie som utkom år 2021, att prata om hur sårbarhet kommer till uttryck och hanteras i vardagliga möten mellan boende och personal vid bostäder med särskild service (LSS 9§9). Han delar även med sig av preliminära observationer från det pågående forskningsprojektet om digitala dagliga verksamheter.

Läs mer och anmäl dig här