Ungdomsbibliotekariers kunskap om målgruppen synas i vinnande BoI-uppsats

I denna unika studie kombinerar Olsson Grahn och Skog ett användar- och bibliotekarieperspektiv genom en enkätstudie om hur ungdomsbibliotekarier använder informationssökning för att anpassa sitt inköpsarbete. Resultaten ger insikter om vikten av att anpassa biblioteksarbete för att förbli relevant och attraktivt för unga läsare.

– Förutsättningar skiljer ju sig mellan inköpsansvariga. I större kommuner finns ofta bibliotekarier som enbart arbetar med inköpsarbete och därför inte träffar låntagare i så hög utsträckning. Andra bibliotekarier har inköp som en del i sin tjänst och tillbringar huvuddelen av sin arbetstid i biblioteket och där interagerar med låntagare. Det ser vi definitivt som en parameter som kan påverka, säger Emma Olsson Grahn.

Ålder och många år inom yrket påverkar inte

I studien jämfördes också antal år inom yrket och ålder. Där kunde man inte se en tydlig korrelation med att det är de som exempelvis är yngre, använder sociala medier som sökkanal i högre utsträckning. Emma Olsson Grahn och Stina Skog, är båda timanställda på bibliotek. De läste olika masterprogram på Bibliotekshögskolan men delade ett intresse för ungdomsläsning vilket gav dem uppsatsidén. Båda betonar behovet av att anpassa arbetsmetoder för att bättre förstå ungas preferenser och lyssna på deras rekommendationer.

Juryordföranden Jenny Poncin, bibliotekschef på Forumbiblioteken i Nacka, som delar ut priset från Axiell, understryker uppsatsens relevans och uppmanar till att omfamna nya arbetssätt i inköpsarbetet för att hålla jämna steg med snabbt föränderliga ungdomsvanor.

Mer information

Alla nominerade till Axiells pris för bästa B&I-uppsats 2023