Alumn på besök för att initiera forskningssamarbete

Vad har du gjort sedan du var här senast?

– Jag återvände till Kuba och gjorde klart min masterutbildning. Sedan flyttade jag till Mexiko för mina doktorandstudier och därefter blev jag postdoktor på Tecnologico de Monterrey. I dag är jag professor på Tecnologico de Monterreys campus i Guadalajara och handleder fem doktorander.

Hur kommer det sig att du är här nu?

– Jag är här för att diskutera med mina gamla handledare inom bioteknik om möjliga samarbeten mellan Tecnologico de Monterrey och Högskolan i Borås kring forskningsprojekt inom bioteknik och möjligheter till utbyten med doktorander och forskare.

– Vi har bra kontakt med Mexiko, men inget etablerat samarbete än. Det här besöket kan öppna för möjligheten till samarbete mellan Sverige och Mexiko inom Resursåtervinning, kommenterar Mohammad Taherzadeh, professor och forskningsledare för forskningen inom bioteknik.