De är med på listan över världens mest inflytelserika forskare

Sammanställningen visar de två procent forskare med flest citeringar – en vanlig, men omstridd, metod att ranka forskning. Den är uppdelad på livstidsprestation och prestation för 2022. Där rankas individuella forskare efter citeringsdata, ju oftare andra författare refererar till den enskilda forskarens verk desto högre rankning. Forskarna klassificeras inom 22 forskningsfält och 176 sub-fält och rankningen utgår från publikationer i Scopus, en omfattande citeringsdatabas som ägs av Elsevier.

Totalt är över 210 000 forskare med på listan för 2022, från Högskolan i Borås är följande forskare med (i bokstavsordning utifrån förnamn):

  • Annelie Sundler, professor i vårdvetenskap
  • Björn Hammarfelt, docent i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Johan Herlitz, senior professor i prehospital akutsjukvård
  • Jorge Ferreira, doktor i resursåtervinning
  • Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknologi
  • Rudrajeet Pal, professor i textilt management
  • Steven Wainaina, biträdande universitetslektor inom resursåtervinning
  • Thomas Wilson, professor emeritus i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Vincent Nierstrasz, professor i textil materialteknologi

Målet med forskning är att göra skillnad

En av forskarna, Björn Hammarfelt, är expert just inom området bibliometri och säger så här om själva listan:

– Från ett bibliometriskt perspektiv är listan relativt väl genomförd, och framför allt så är de underliggande metoderna och data tillgängliga för den som önskar granska resultatet. Samtidigt är rankningar som sådana ifrågasatta för att de ger en förenklad, och ensidig, bild av forskningskvalitet. Exempelvis så kan det ifrågasättas hur meningsfulla individuella rankningar är i en tid där en stor del av all forskning bedrivs av grupper. 

Han tillägger:

– Även om jag är högst medveten om att citeringsmått bör tolkas ytterst varsamt så är det såklart roligt att vara med på en lista av detta slag. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att målet med forskning är att göra skillnad, inte att samla publikationer och citeringar på hög.

Fler röster om att vara med på listan

Annelie Sundler: ”Så roligt att så många vid vårt lärosäte finns med. Och att det inte bara är män, utan också en kvinna i detta fina sällskap från oss på Högskolan i Borås”.

Steven Wainaina: ”Vilken glad överraskning! Jag är troligen den yngsta från Högskolan i Borås och det är väldigt spännande att få ett sådant erkännande internationellt. Jag är verkligen hedrad att vara en del av en global forskningsgemenskap med fokus på att lösa samhällsutmaningar på ett hållbart sätt. Det är också bevis på det globala genomslag vi har i forskargruppen inom bioteknik vilket känns väldigt givande”.

Vincent Nierstrasz: ”Jag tror att det är tredje gången jag är med på listan. Jag blir väldigt stolt över min forskargrupp och Textilhögskolan, att våra forskningsinsatser inom textil materialteknologi är så uppmärksammade i den internationella forskarvärlden. Personligen känner jag att det är ett starkt erkännande av mitt arbete och karriär inom textilteknologi”.

Rudrajeet Pal: ”För mig betyder det att vi leder forskning som får genomslag inom området Textil och mode”.

Läs mer

Länk till listan 

­­­Forskning vid Högskolan i Borås