Huminfra får förlängd finansiering från Vetenskapsrådet

–  Vi får nu en unik chans att gå från att underhålla och utbilda till att utveckla och erbjuda nya tjänster och material som kommer att gynna både akademin och professionssidan, särskilt inom arkiv-, bibliotek- och museisektorn. Det är tydligt att vårt arbete har en betydande relevans och sammanfaller med både forsknings- och praktikområden vid våra lärosäten, säger Gustaf Nelhans, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan.

Bibliotekshögskolans forskare har bidragit till den gemensamma portalen för digital humaniora i Sverige. Det handlar om AI-tjänster, maskininlärning och modellering av vetenskaplig text genom Data as Impact Lab. Bibliotekshögskolan har också genomfört undervisning, inklusive en framgångsrik kurs i programmering för bibliometriker från de nordiska länderna på Chalmers i början av hösten 2023.

Läs mer

www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/huminfra/