HUMINFRA

HUMINFRA

HUMINFRA samlar högt specialiserad expertis från 12 lärosäten och organisationer kring e-vetenskapliga/digitala material och verktyg samt experimentella och kvantitativa metoder for humaniora och samhällsvetenskap (HS). HUMINFRA avser att

  1. skapa en webbaserad informationsplattform (WIP) som på en plats sammanställer och länkar till befintliga svenska digitala/e- vetenskapliga datasamlingar, verktyg, expertis och utbildningsmöjligheter för HS;
  2. skapa nya gemensamma, nationella kurser i e-vetenskapliga/digitala metoder för HS;
  3. förbereda svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet för kulturarvsdata Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU) och länka de svenska resurserna dit. HUMINFRA är fritt tillgänglig. De lokala resurser som pekas ut från WIP:pen tillämpar därefter sina lokala villkor för tillträde till resurser och material.

Resurser

Extern projektledare

Marianne Gullberg, Lunds universitet

Konsortiets noder