Utbildning skräddarsyddes åt RevolutionRace i satsning på livslångt lärande

Ann-Charlotte Höijer, universitetsadjunkt och Sofia Morsten, undervisningstekniker, båda vid Textilhögskolan, berättar om hur de arbetade fram utbildningen:

– Det fanns inte ett färdigt utbildningspaket. Genom att ge förslag och belysa flera olika lösningar kunde vi tillsammans med teamet på företaget ta fram en kombination av föreläsningar, workshoppar och laborationer som bäst passade just dem. Detta skapade ett ramverk för vad företaget behövde göra och vad vi skulle presentera på respektive föreläsning och laboration, säger Ann-Charlotte Höijer.

En viktig aspekt av samarbetet var att integrera högskolans expertis med företagets unika arbetskultur och processer. Det handlade inte bara om att överföra teori och forskning, utan även om att omforma dessa kunskaper så att de smidigt kunde implementeras i företagets dagliga arbetsflöden. Det krävde en förståelse för företagets sätt att arbeta samt en förmåga att omvandla teoretiska koncept till praktisk verklighet.

– Sista delen av kursen bestod av en dag i provningslabbet där personal från företaget själva fick vara med och testa sina produkter. Utifrån detta fick de med sig en rapport med resultat som kan ligga till grund för framtida kravställningar, säger Sofia Morsten.

Samarbetet mellan företaget och Textilhögskolan blev en framgångsrik modell för kompetensutveckling och kunskapsöverföring. Och kvalitetsarbetet på RevolutionRace har tagit ett steg framåt.

– Arbetet har hjälpt oss säkerställa att våra produkter är i linje med våra mål och kundernas förväntningar, samt att vi nu har en väldefinierad och jämförbar metod för att bedöma produktens prestation. Vi har en hög grad av tillit till den omfattande erfarenhet och kompetens som finns vid Textilhögskolan. Utbildningen var både informativ och praktisk, vilket gav en fördjupad förståelse för den komplexitet som kvalitetsarbete innefattar, berättar Frida Mordenfeld, chef för inköp och produktion på RevolutionRace.

Uppdragsutbildningen utformades som ett led i högskolans projekt ”Flexibelt och livslångt lärande” som syftar till att främja integrationen av programstuderande, alumner och yrkesverksamma inom textilteknologi genom att erbjuda flexibla undervisnings- och examinationsmöjligheter.

– Samarbetet med RevolutionRace är ett levande exempel på att främja ett interaktivt lärande och att koppla akademisk kunskap till praktiskt arbete. Projektet är också ett bra exempel på hur vi på Textilhögskolan strävar efter att möjliggöra flexibelt och livslångt lärande inom textilteknologi och stärka kopplingen mellan utbildning och industri, säger Ann-Charlotte Höijer.

Läs mer om uppdragsutbildning vid Textilhögskolan