En forskare blir till: fokus på handledarens roll i pedagogisk tidskrift

– Vi hoppas på detta sätt bidra till kunskapsutveckling om vad det innebär att vara och bli en doktorandhandledare, att reflektera över vad det innebär i förhållande till det egna sammanhanget och hur det påverkas av den handledarpraxis som finns inom ens forskningsområde. Vi vill också visa att våra egna kurser kan leda till forskningspublikationer, säger Petra Angervall chefredaktör för tidskriften och professor vid Institutionen för pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås.

Gemensamt för de forskare som bidragit med material är att de alla deltagit i eller undervisat på en doktorandhandledningskurs vid Högskolan i Borås, Sverige. Alla har också ett gemensamt intresse för begreppet "handledaridentitet och utveckling". Till temanumret har också några internationella forskare anslutit och bidrar till ett brett spektrum inom området. Artiklarna rör bland annat handledares stress, professionella utvecklingsprogram för handledare, rådgivningsursprung, kön och maktrelationer i handledning samt handledares formning.

– Förutom att få till en givande kurs, ville vi dra nytta av de erfarenheter och kunskap som finns i våra kurser och gemensamt arbeta för att publicera också för en internationell publik, säger Petra Angervall.

Hon hoppas att tidskriftsnumret ska skapa dialog mellan nationella såväl som internationella forskare och andra aktörer inom högre utbildning.

– Att prata om samhällsförändring, nya behov och problem, är centralt för kunskapsutvecklingen och här spelar vetenskapliga open access-tidskrifter som vår en viktig roll.

Tidskriften Journal of Praxis in Higher Education (JPHE)

Journal of Praxis in Higher Education (JPHE) är en onlinebaserad pedagogisk tidskrift som ges ut av Högskolan i Borås och som har fokus på att lyfta och föra en kritisk diskussion kring praxis i högre utbildning idag. Första numret av JPHE publicerades i november 2019 och skriften ges ut två gånger om året.

https://journals.hb.se/jphe/index

Det aktuella numret som artikeln refererar till är: (Vol. 5 No. 2 (2023)).

Läs mer

Forskning inom området Pedagogiskt arbete