Julia Pennlert får stipendium för bokprojekt om samtidens läsning

Stipendiet på 100 000 kronor tilldelas årligen personer som vill förmedla vetenskapliga rön till en bred publik. För Julia Pennlert innebär det att utforska hur vi kan förstå samtidens läsare och vilka konsekvenser det kan ha för framtiden och om den skönlitterära läsningen på väg att förändras.

– Jag blev lite överraskad och såklart väldigt glad för att ha fått stipendiet. Min populärvetenskapliga bok kommer att handla om läsningens roll i det digitala mediesamhället, hur läsning kan ske genom olika format och hur vi ska tänka kring just vår läsning i dag och även i framtiden, säger Julia Pennlert.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2023 tilldelas åtta forskare för arbete med olika bokprojekt.

Stipendiet syftar dels till att möjliggöra att samhällsaktuell forskning når ut till en bred allmänhet, dels till att låta fler röster komma det offentliga samtalet och litteraturen till del. Tanken är att stipendierna ska ge mottagarna tid till fördjupning och arbetsro, och Natur & Kultur vill bidra till att populärvetenskapliga projekt kan genomföras. Det är ett led i deras stiftelseuppdrag att genom utbildning och bildning stärka en demokratisk samhällsutveckling.

Läs mer

Populärvetenskapligt arbetsstipendium - Natur & Kultur

Julia Pennlert