Livlig debatt under seminarium – kan åsikter vara sanning?

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Panelsamtalet inleddes med att moderatorn Nadim Ghazale frågade varje deltagare efter deras definition av sanning.

– Nej jag tänker absolut inte gå i den fällan och försöka definiera sanning! Svarade Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Men jag kan nämna att sanning inte är någonting som bara finns utan något som behöver göras. Det har vi olika institutioner till och dessutom måste vi i ett samhälle enas kring vilken sorts kunskap som räknas som evidens för vad. Det är alltså ett samhälleligt fenomen som inte finns utan människor i grupp.

Getahun Yacob Abraham, docent i pedagogiskt arbete, svarade så här på samma fråga:

– Sanning är korrespondensen mellan verkligheten och vårt sätt att tänka om den verkligheten. Det finns olika former av sanning utöver kopplingen mellan verkligheten och det som är faktabaserat. Det finns nämligen inte en fast sanning utan det varierar, vi pratar därför om sanningar och sanning för vem?

Objektiv sanning filtreras

Charlotta Thodelius, universitetslektor i kriminologi, tillförde ytterligare perspektiv på frågan:

– Det finns en objektiv sanning som är faktabaserad men så finns också den subjektiva sanningen som varje person känner som sant, den kommer att påverka till exempel trygghet och tillit. Det finns till exempel jättemycket evidens att jag som medelålders kvinna är trygg om jag går på Avenyn, men om jag subjektivt inte upplever det kommer min sanning alltid att vara att jag är otrygg. Vi filtrerar den objektiva sanningen genom våra egna erfarenheter, vem vi är, vad vi har för bakgrund och så vidare.

I panelen medverkade även Carl Lind, redaktionschef på Borås Tidning.

– För oss på Borås Tidning är det helt centralt att försöka komma så nära sanningen som det går. För vår del så har vi det väldigt tydligt i vår publicistiska värdegrund att ska vi förtjäna en plats i samhället som informationsspridare så hänger det på vår trovärdighet, och ska vi ha trovärdighet måste det vi publicerar komma så nära sanningen som det går.

Se hela samtalet på Youtube 

Fakta

Science Park Borås, som är en del av Högskolan i Borås, hade en öppen monter på cirkulära torget Greta med fokus på remake och att ge nytt liv till gamla kläder.

Dessutom anordnade högskolan ett slutet rundabordssamtal på fredagen med fokus på omställningen av modeindustrin.

Läs mer

Tidigare nyhet inför medverkan på Frihamnsdagarna