Högskolan diskuterar sanning på Frihamnsdagarna

Så här säger Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, om sin medverkan i panelen och på Frihamnsdagarna:

– Temat för panelsamtalet är extremt aktuellt. Jag tycker också att det är mycket angeläget att kunna möta politiker, forskare och civilsamhället på ett och samma tillfälle. Jag ser verkligen fram emot att ta del av bredden i våra olika erfarenheter och kunskaper.

– Jag tycker besökarna ska komma på vårt panelsamtal då det är väldigt viktigt hur vi ska hantera frågan om hur sanningen utmanas, men också mycket svårt. Därför kommer det bli intressant att diskutera det tvärvetenskapligt och med företrädare för olika delar av samhället, avslutar hon.

Det blir ett tvärvetenskapligt samtal som modereras av Nadim Ghazale, samhällsdebattör och polis. I panelen sitter:

Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Getahun Yacob Abraham, docent i pedagogiskt arbete
Charlotta Thodelius, universitetslektor i kriminologi
Carl Lind, redaktionschef Borås Tidning

Välkommen att lyssna på panelsamtalet!

Vad händer när sanningen utmanas?

När: 1 september kl. 13:20
Plats: Ebbe, Bananpiren i Göteborg eller digitalt på webben

Högskolans övriga aktiviteter på Frihamnsdagarna

Ett slutet rundabordssamtal

Ämne: Vad kan vi tillsammans göra åt en av världens smutsigaste industrier – textilindustrin?

När: 1 september kl. 14:40

En monter på Cirkulära torget (Greta) med fokus på återanvändning av kläder.

När: Under hela evenemanget

Om Frihamnsdagarna

Syftet med Frihamnsdagarna är att vara en demokratisk mötesplats som är gratis för allmänheten att besöka. Evenemanget äger rum på Bananpiren i Göteborg den 31 augusti–2 september 2023.

Läs mer

På högskolans webbsida

På Frihamnsdagarnas webbsida