Ny akademichef gillar utmaningar och värnar om relationer

Katarina Karlsson

– Jag ser fram emot att vara en del av högskolans team för att tillsammans arbeta med de utmaningar högskolan står inför. Likaså ser jag fram emot att kunna arbeta mer långsiktigt med att utveckla Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, med en komplett chefsbemanning och tillsammans med övriga kollegor vid akademin, säger Katarina Karlsson.

Drivs av nyfikenhet och brinner för barns rättigheter i vården

Katarina Karlsson har en bakgrund som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, samt distriktssjuksköterska.

Hennes forskning handlar om patientperspektiv, barns och ungdomars upplevelser av vårdingrepp och procedurer, förstärkande och alternativ kommunikation, vårdande samtal samt barns och ungdomars delaktighet och rättigheter i vården. Genom sin forskning om barn i vården har hon ett brett internationellt kontaktnät, bland annat i ett forskarnätverk som arbetar med att ta fram en gemensam internationell standard för barns rättigheter inom vården. Hon deltar även i ett projekt där forskare från Sverige och Sydafrika utvecklar ett digitalt stöd för att barn med cancer ska kunna initiera och kommunicera den egna upplevelsen av symptom.

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Jag har alltid drivits av min nyfikenhet och som barn frågade jag ständigt ”varför”. När jag var fem år köpte min mamma en uppslagsbok för att kunna svara på alla mina frågor. Jag har sedan fortsatt att vara nyfiken och frågvis, både när jag arbetade inom barn- och ungdomssjukvården och under doktorandtiden. Jag köper sällan saker rakt av och tycker det är viktigt att alla ska få komma till tals, säger Katarina.

– Sedan tycker jag om att busa, någonstans kommer jag nog alltid att ha en barnsjuksköterska inom mig och barns rättigheter inom vården ligger mig särskilt varmt om hjärtat, tillägger hon.

Relationsskapande i fokus

Katarina har haft olika ledningsuppdrag på Högskolan i Borås sedan 2017 då hon började som studierektor för flera specialistsjuksköterskeutbildningar. 2020 blev hon sektionschef och hösten 2021 prefekt för Institutionen för vårdvetenskap samt ställföreträdande akademichef. Hur vill hon då vara som chef?

– Jag vill vara en relationsskapande chef och ledare. Jag försöker uppmärksamma varje medarbetare i det dagliga mötet, vara närvarande för att lyssna och därefter samtala. Jag värnar om ett öppet förhållningssätt och klimat. I mitt ledarskap tar jag stöd i akademins värdegrund som bygger på tre huvudsakliga inriktningar: öppenhet, ömsesidig respekt och tydlighet, säger Katarina.

Vad var det som lockade dig till rollen som akademichef?

– Det som lockar är att chefsjobbet är stimulerande och ingen dag är den andra lik. Jag gillar de utmaningar som arbetet innebär och att jag får möjlighet att göra skillnad, såväl för medarbetarna som för vår utbildnings- och forskningsmiljö i samspel med det omgivande samhället. Men det handlar om ett lagarbete. Jag gör det inte själv, jag har chefskollegor och övriga medarbetare som hjälper mig så att jag får en bra grund för beslut.

– Min förhoppning är att skapa en trygg och stabil chefsorganisation som fungerar över tid. I förlängningen hoppas jag på att inspirera andra till att bli chefer, fortsätter Katarina.

Vad ser du för utmaningar framöver?

– Det pågår just nu en stor omställning inom vård och omsorg som kallas ”God och nära vård”. Det innebär att vården ska ske närmare där patienten befinner sig och alltmer vård kommer att ske i hemmet. Den omställningen kommer givetvis att påverka mer eller mindre samtliga utbildningar vid båda institutionerna på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Vi har även inlett ett spännande arbete med att se över behovet av en socionomutbildning och där har vi en nära dialog med Borås Stad, säger Katarina.

– Vi har också en ekonomisk situation att ta oss an som följer den ekonomiska samhällsutvecklingen generellt och vi har ett spänt läge i omvärlden. Dessutom sker en oerhört snabb teknikutveckling med AI som vi behöver förhålla oss till, det handlar både om hur det påverkar våra utbildningar och mötet med studenterna, samt hur det påverkar våra medarbetare, avslutar hon.

Om Katarina Karlsson

Forskarprofil: Katarina Karlsson - Högskolan i Borås (hb.se)

Aktuella projekt:

Rights Based Standards for Children Undergoing Tests, Treatments, Examinations and Interventions

PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children | Göteborgs universitet (gu.se)

Något vi inte visste om dig: Jag har extraknäckt som dansare och danslärare.

Det här gör jag helst på fritiden: Motionerar och umgås med vänner och familj. Jag har nyligen fått mitt första barnbarn som jag vill vara mycket med. Sedan tycker jag om att resa.