Svampar – ett hållbart alternativ på tallriken

– I mina doktorandstudier fokuserade jag på att utnyttja potentialen hos mikrobiell jäsning, specifikt ätbara trådsvampar som Aspergillus oryzae, för att hantera de nuvarande bristerna i våra livsmedelssystem, säger Neda Rousta, som försvarade sin doktorsavhandling 11 september.

Hennes arbete berör olika aspekter, från att optimera produktionen av svampbiomassa med olika substrat till att undersöka syntesen av det bioaktiva ämnet L-karnitin i dessa svampar. Dessutom utforskade hon möjligheten att använda svampbiomassa för att skapa hållbara och näringsrika livsmedelsprodukter, såsom svampburgare.

Förbättrat näringsinnehåll

I avhandlingen visar Neda Rousta trådsvamparnas potential som hållbar och hälsosam livsmedelskälla. Odlingsförsök med Aspergillus oryzae på havremjöl resulterade i en näringsrik svampbiomassa med ett förbättrat näringsinnehåll. Dessutom visade hennes arbete svamparnas förmåga att syntetisera bioaktiva ämnen som L-karnitin, där Aspergillus oryzae överträffade andra svamparter. Trådsvamparnas anpassningsförmåga, produktivitet och näringsrika egenskaper överraskade Neda Rousta positivt.

Aktuella samhällsproblem

Högskolan i Borås bedriver världsledande forskning om svampar sedan drygt 20 år tillbaka, inom området Resursåtervinning. Forskningen svarar mot frågor som miljömässig hållbarhet hos våra livsmedelssystem och främjandet av människors hälsa. I dag utgör konventionell djuruppfödning en del av våra livsmedelssystem som bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Neda Roustas arbete erbjuder en potentiell lösning genom att visa hur svampjäsning kan erbjuda hållbara, näringsrika livsmedelsalternativ, som potentiellt kan mildra utsläppen från traditionellt jordbruk.

På frågan om sina planer efter avslutad avhandling är Neda Rousta ivrig att fortsätta forska.

– Oavsett om det är inom akademin eller i samarbete med livsmedelsindustrin är jag besluten att fortsätta utforska användningen av trådsvampar inom hållbar och hälsosam livsmedelsproduktion. Jag hoppas på fortsatta experiment, att skala upp processer och eventuellt arbeta med praktiska implementeringar.

En utmanande men givande resa

När hon reflekterar över sin tid som doktorand beskriver Neda Rousta den som både utmanande och otroligt givande. Hennes djupdykning inom mikrobiell jäsning och hållbar livsmedelsproduktion innebar rigorösa experiment, dataanalys och interdisciplinärt samarbete.

– Ämnet i sig var fascinerande och det känns meningsfullt att bidra till en mer hållbar och hälsosam framtid för globala livsmedelssystem, avslutar hon.

Neda Rousta disputerade 11 september. Handledare var professor Mohammad Taherzadeh.

Läs avhandlingen Harnessing the potential of filamentous fungi for sustainable and healthy food system

Neda Roustas forskarprofil

Läs mer om forskningen vid Swedish Centre for Resource Recovery