Neda Rousta

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: neda.rousta@hb.se

Rumsnummer: E412

Signatur: NERO