Expertkompetens samlar kunskap för livslångt lärande

– Även om projekten verkar inom olika ämnesområden och är i olika faser, så har vi liknande målgrupper – de yrkesverksamma. Vi kan därför samarbeta kring gemensamma utmaningar, exempelvis hur vi validerar blivande studenters kompetens, den reella kompetensen. Där har vi tillsammans jättemycket kunskap och erfarenhet som vi kan dela med varandra, säger deltagare Maria Dollhopf, programansvarig för Expertkompetens på KK-stiftelsen. 

På Högskolan i Borås bedriver Institutionen för informationsteknologi sedan 2020 Expertkompetensprojektet Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma.

– Att fokusera på den redan yrkesarbetande studenten blir en allt viktigare målgrupp för högskolan. Det erbjuder möjligheter till tillväxt och ger ökat studentunderlag. Vi ser det också som ett sätt att öka forskningsdata och nya samarbeten för forskning, säger Daniel Yar, projektledare för högskolans Expertkompetensprojekt.

Projektet i Borås, som avslutas 2025, kommer att ha skapat och kört alla 22 kurserna två gånger. Alla kurser ges på distans med flexibla studietider och riktar sig främst till den yrkesverksamme som arbetar i olika typer av IT-relaterade roller.  

– Vi har under tiden för projektet lärt oss mycket om att samarbeta och skapa utbildningar tillsammans med näringslivet. Vi har också lärt oss en hel del om de processer som behöver finnas på ett lärosäte för att erbjudande till näringsliv ska kunna utvecklas och fungera, säger Daniel Yar.

Skapar framtida strategier för livslångt lärande

Parallellt med detta projekt bedriver Daniel Yar ett datainsamlingsprojekt som ligger till grund för hans forskning. Resultatet är tänkt att bli grund för högskolans framtida strategi för livslångt lärande.

– Vi samarbetar idag med ingenjörer och pedagoger, men fler samarbeten är på gång och vi hoppas kunna bygga en kunskapsbas för hela högskolan.

Läs mer

Expertkompetensprojektet på Högskolan i Borås: Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma

KK-stiftelsens arbete med Expertkompetens

Kontaktperson: 

Daniel Yar