Satsning på tekniska textilier – Textilhögskolan startar nytt program i höst

Från och med 2025 är programmet även öppet för internationell antagning och då kommer utbildningen bestå av både nationella och internationella studenter.

Programansvarig Sina Seipel, universitetslektor i textil teknologi, berättar om programmet och framtidsutsikterna för dess studenter.

Vad är unikt med utbildningen?

– Utbildningen ger dig möjlighet att specialisera dig inom innovation på tekniska textilier – antingen med fokus på materialet eller på färdig produkt. Du väljer vad som intresserar dig mest! Dessutom är utbildningen helt på engelska.

Varför har ni startat den?

– Den nya utbildningen kompletterar våra befintliga program i och med att den erbjuder ökad flexibilitet i form av specialisering, fokuserar enbart på tekniska textilier samt lyfter hållbarhet och digital omställning inom textil.

Vad kan man få för jobb efteråt?

– Det finns många möjligheter till jobb, dessa kan likna jobben som även studenter av våra andra program är lämpade för. Bäst passar roller som projekt- och innovationssamordnare, produktionschef, efterlevnadssamordnare och material-, trim- eller produktutvecklare.

Vad ska man vara intresserad av?

– Textil och teknik såklart. Sen ska du ha ett driv att lära dig om hur man kan tänka och jobba innovativt på material-, produkt- och även processnivå.

Vad kommer man få lära sig?

– I korta drag: du kommer att lära dig grunderna inom textilteknologi, från fiber till färdig produkt, med fokus på att möjliggöra en mer lokal och flexibel produktion. Detta för att kunna möta dagens och framtidens behov inom textilindustrin, där tekniska textilier, en digital transformation av industrin, textilprodukters efterlevnad av regler och lagar, samt innovationer är nyckelområden i en internationell miljö.

Textilhögskolan är en del av Högskolan i Borås som utgör en bred och komplett akademisk miljö med utbildning från grund- till forskarnivå och forskning inom allt från teknologi till design och textilt management. Läs mer om Textilhögskolan

Läs mer

Till programsidan för Textil produktion och innovation