Unik lösning för produktion av smarta textilier

Med en åldrande befolkning ställs allt högre krav på hälso- och sjukvården och smarta textiler kan erbjuda en lösning, där bara fantasin sätter gränser.

– Det långsiktiga målet med de flesta smarta textilier är att de ska vara så pass lättanvända att användaren inte tänker på dem som mer än ett vanligt plagg. Ingen speciell procedur ska behövas för att använda dem. Om vi lyckas med det så behöver vi inte belasta vården genom att låta vårdpersonal administrera övervakningen av vitalparametrar som blodtryck och puls, utan brukaren klarar av det själv, säger Emanuel Gunnarsson. 

”Aldrig beskrivet tidigare”

I sitt arbete har han undersökt hur en t-shirt för mätning av hjärtrytm och rörelsemönster, och plagg för elektrostimulering, kan produceras i ett enda steg. Det handlar om kopplingen mellan kontaktytorna (elektroderna), de isolerade ledningsbanorna mellan elektroden och kontaktpunkten och den elektriska mätutrustningen som måste till.

– Detta är så vitt vi vet aldrig någonsin beskrivet tidigare. Vi är helt övertygade om att detta är lösningen på en rejäl flaskhals när det kommer till att få igång marknaden för smarta textilier på allvar, säger Emanuel Gunnarsson. 

Hans arbete har resulterat i två olika enkla sätt att producera smarta textilier. Det går att integrera sensorer, visar han, med vanliga textila tillverkningsmetoder. Arbetet med forskarstudierna har även resulterat i en kritik av en del av de metoder som används för att mäta funktionen hos smarta textilier, och om att ge råd om hur man bäst gör istället.


Kommer du ta ditt arbete vidare?
– Ja, nästa naturliga steg kommer att vara att titta på hur de här plaggen klarar en utav de tuffaste påfrestningarna ett plagg utsätts för, nämligen tvättning. Speciellt eftersom dessa plagg måste bäras närmast huden så kommer de behöva tvättas relativt ofta, säger Emanuel Gunnarsson. 

Studier från andra lärosäten indikerar att garnerna som används för att kunna mäta signalerna från kroppen inte klarar av speciellt många tvättar, men efter en egen mindre pilotstudie är Emanuel Gunnarsson hoppfull om motsatsen. 

– Jag har fått ynnesten att en utav alla våra väldigt duktiga, ambitiösa och entusiastiska textilingenjörsstudenter skulle vilja hjälpa mig med detta som en del av sitt examensarbete. Jag hoppas att vi kan använda de resultaten till en framtida vetenskapligt granskad publikation i ämnet. På lite längre sikt behöver vi också göra större fältstudier för att bekräfta robustheten hos plaggen. Vi har redan gjort en del fältstudier, men jag skulle vilja göra ännu större.

Han beskriver hur arbetet han gjort aldrig hade varit möjligt utan de oerhört skickliga teknikerna i Textilhögskolans labb, och den utrustning som de bemästrar. 
– Jag kan inte nog poängtera detta och jag är oerhört tacksam för alla de som hjälpt till att finansiera vår maskinpark genom åren, och för att skolan inser vikten av att ha den kompetensen i huset. I Borås har vi den enorma fördelen att vara utrustade med väldigt fina labbmiljöer.
 

Hur har tiden som doktorand varit?
– Tiden som doktorand har varit som en berg-och-dal-bana. De flesta utav mina kollegor vittnar om samma sak. Ibland går allt som på räls och ibland är rälsen överfull av stockar och stenar. Andra gånger är den helt sönder och man får backa och ta ett annat spår. Det är en oerhört lärorik tid och enormt givande tillvaro men det ställer höga krav. Jag kan inte nog poängtera att man som doktorand har ett välfungerande team av handledare, examinator och studierektor kring sig. I mitt fall har jag varit lyckligt lottat att få haft alla dessa funktioner fyllda utav människor som verkligen kunnat sin sak, visat förtroende för mig och haft hjärtat på rätta stället.

Emanuel Gunnarsson disputerade 18 mars med avhandlingen On the Elements of E-Textiles: The Fabrication and Characterisation of Textile Routing and Electrodes

Opponent var professor Vladan Koncar, University of Lille/ENSAIT
 
Betygsnämnden:
Universitetslektor, Paolo Bonato, Harvard Medical School
Professor, Jukka Vanhala, Tampere University,
Dr. Daniela Zavec, ITP GmbH Gesellschaft für Intelligente Textile Produkte

Huvudhandledare var professor Fernando Seoane Martinez, Högskolan i Borås

Läs mer


Läs avhandlingen On the Elements of E-Textiles: The Fabrication and Characterisation of Textile Routing and Electrodes 

Emanuel Gunnarssons forskarprofil

Mer om forskningen inom Textil och mode