Emanuel Gunnarsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4176

E-post: emanuel.gunnarsson@hb.se

Rumsnummer: S435

Signatur: EMGU