Emanuel Gunnarsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4176

E-post: emanuel.gunnarsson@hb.se

Rumsnummer: S435

Signatur: EMGU

Jag arbetar som adjunkt vid Institutionen för textilteknologi. Jag undervisar i bland annat textil mekanik, textil elektronik, smarta textilier och provningsteknik och är delaktig i två forskargrupper: Textilier och bärbara sensorer för P-hälsa samt Avancerade textilstrukturer.

Forskningen bakom min doktorsavhandling är bedriven inom forskargruppen Textilier och bärbara sensorer för P-hälsa. I min avhandling beskriver jag dels hur man bäst karaktäriserar hud-elektrod impedansen (det elektriska motståndet mellan en textil elektrod och människohuden) och visar på hur man kan tillverka ett funktionellt plagg med inbyggda sensorer i endast två tillverkningssteg: ett trikåtillverkningssteg och ett sömnadssteg. 

Mina forskningsintressen innefattar bland annat: hur karaktäriserar man bäst elektriskt ledande textilier? Hur påverkar produktionsparametrar gränsskiktet mellan en ledande textil och människokroppen? Hur kan man tillverka smarta textilier utan specialbyggda maskiner? En annan viktig aspekt är förväntad livslängd och hållbarhetsaspekter hos smarta textilier: hur väl kan smarta textilier motstå påfrestningarna under användning? Kan vi använda hållbara fibrer utan att göra avkall på funktionalitet och robusthet hos smarta textilier?

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

On the Elements of E-textiles - Fabrication and Characterisation of Textile Routing and Electrodes