Podd på schemat när Bibliotekshögskolan utbildar bibliotekschefer

– Vi vet att bibliotekscheferna är upptagna och kanske inte har tid att alltid sitta framför skärmen och lyssna på föreläsningar. Vi tror därför att podd-formatet öppnar för andra användningsområden, då man kan lyssna under en promenad eller i pendlingstrafiken, säger Julia Pennlert.

Poddarna har spelats in på Högskolan i Borås och feedbacken från kursdeltagarna har varit mycket positiv. Nu har utdrag ur poddarna samlats till en artikelserie i poddformat hos Digiteket. Det första avsnittet Läsfrämjande för barn och unga släpptes förra veckan och framöver släpps ett avsnitt varannan torsdag. 

– Även om målgruppen och syftet var att använda det i vår kurs för bibliotekschefer, så är det nog intressant material och poddformen, tänker vi, kan passa folkbibliotekarier eller andra intresserade av läsfrämjande som arbetar inom folkbibliotek, säger Julia Pennlert. 

Hur har ni valt era ämnen?
– Ämnena utgör delar av kursen och vi ville ge olika vinklar på de teman som följer kursens struktur och innehåll. Vissa av samtalen är lite längre, men de flesta är 15–20 minuter, och där vi har en eller två gäster och samtalar om aktuella studier, begrepp eller perspektiv på läsfrämjande i en folkbibliotekskontext. Till varje avsnitt bad vi också de som deltar i podden att komma med lästips, på vetenskapliga artiklar eller aktuella rapporter som det också länkas till i samband med att avsnittet publiceras, så att den som lyssnar kan fördjupa sig i det specifika ämnet. 

Avsnitt i artikelserien

  • Avsnitt 1: Emma Berge Kleber och Sandra Hillén, Läsfrämjande för barn och unga  
  • Avsnitt 2: Lisa Ohlsson Dahlqvist, Tillgänglig läsning (släpps den 15 februari)
  • Avsnitt 3: Jenny Johanisson, Kulturpolitisk styrning på läsfrämjande insatser
  • Avsnitt 4: Sofia Lindström Sol, Delaktighet och deltagande
  • Avsnitt 5: Cecilia Gärdén, Kulturrådets vägledning för kollegialt lärande.
  • Avsnitt 6: Ola Pilerot, Forskningsbaserat arbetssätt
  • Avsnitt 7: Malin Utter, Marknadsföring
  • Avsnitt 8: Karen Nowé Hedvall, Organisation och organisationskompetens
  • Avsnitt 9: Ingrid Schildt, Utvärderingar

Ny kursomgång hösten 2024 

Kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek genomförs av Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås under hösten 2023 – våren 2024. Kursen är en del av Kulturrådets regeringsuppdrag Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021–2023. Kursen handlar om strategiska perspektiv på läsfrämjande och vänder sig till bibliotekschefer som vill vidareutveckla sina kunskaper och kompetenser kring det läsfrämjande arbetet i den egna verksamheten och stärka sin chefsroll på den strategiska nivån inom läsfrämjande. Då kursen har haft ett högt söktryck, kommer Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås att ge kursen en gång till, hösten 2024.

Anmälan öppnar under våren. 
Kurssidan: Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek 

Mer information

Biblioteksledare från hela landet lockas till läsning hos Bibliotekshögskolan

Kulturrådets uppdrag om läsfrämjande