Ny avhandling bidrar med kunskap om cirkulära affärsmodeller

När Emelie Hultberg började som doktorand 2019 var det 11 år sedan hon lämnade Textilhögskolan med en kandidatexamen i textilteknologi. Under åren däremellan läste hon en magisterexamen i entreprenörskap och innovationsutveckling vid KTH och jobbade sedan flera år i modebranschen.

– Det var en helt annan högskola jag kom tillbaka till där forskningen har fått ta mycket större plats, konstaterar hon i dag som nybliven doktor i textilt management. 

Fokus för hennes avhandlingsarbete har varit uppskalning av cirkulära affärsmodeller, något som ofta framhålls som det hållbara alternativet till den resurskrävande slit- och slängmentalitet som i dag präglar textil- och modebranschen. För att branschen ska bli mer hållbar krävs att den skapar värde av använda plagg och textilier, till exempel genom återförsäljning. Emelie Hultberg har undersökt vad det innebär att skala upp affärsmodeller som inte enbart syftar till ekonomisk vinning utan även till social och miljömässig hållbarhet. Hon har även undersökt vilken typ av strategier som företag inom modehandeln använder sig av. 

En experimentell process som kräver mod

En sak som förvånade när hon studerade företagens strategier är att det sällan går en rak linje från plan till handling. 

–  Det är ofta en ganska oplanerad, experimentell, process. Det som är framgångsrikt är inte alltid det som innan, på pappret, ser ut som en bra idé, det krävs mod från företagsledare att bara våga testa. För sanningen är att vi faktiskt inte vet hur en framtida cirkulär ekonomi kommer att se ut och fungera.

Med hjälp av kvalitativa metoder som intervjustudier och en fallstudie, beskriver hon hur uppskalning kan ses från tre olika perspektiv. Det första fokuserar på organisationen själv, det andra på hur organisationen påverkar andra aktörer och institutioner och det tredje på processen över tiden. 

– De olika perspektiven påverkar hur både företagsledare och forskare närmar sig frågan om hur cirkulära affärsmodeller skalar upp och vilka utmaningar och strategier de tar med i sina analyser. Genom att artikulera och systematiskt beskriva olika perspektiv hoppas jag kunna bidra med lite mer tydlighet till ett komplext koncept, avslutar Emelie Hultberg. 

Emelie Hultberg försvarade sin avhandling Circular Business Models in Fashion Retail: Exploring the Complexity of Scaling, 5 juni 2024. Opponent var professor Pammi Sinha, University of Leeds.

Betygsnämnden:
Professor Mikael Hilmersson, Göteborgs universitet
Docent Patsy Perry, Manchester Metropolitan University
Docent Daniel Hellström, Lunds universitet

Läs mer

Avhandlingen Circular Business Models in Fashion Retail: Exploring the Complexity of Scaling

Emelie Hultbergs forskarprofil

Mer forskning inom Textil och mode