Projekt ska leda till fler kvinnliga chefer i textilbranschen

Textilbranschen domineras av kvinnor, hela 70 procent av de som arbetar i sektorn i Europa är kvinnor. Trots det är majoriteten personer på ledande befattningar män. Bara 25 procent av de högre befattningarna i de största textilföretagen innehas av kvinnor. Nu ska projektet ”W4TEX” ge kvinnor färdigheter och kunskaper att bli ledare.

I höst startar projektet en pilot i sex olika länder, där tjugo kvinnor i varje land ska få olika ledarskapskompetenser.

– Det är ett unikt projekt där vi fokuserar på ledarskapsförmågor, gröna metoder och samtidigt livslångt lärande, förklarar Vijay Kumar, projektledare och docent inom textilt management.

Niina Hernández, forskare i textilteknologi och prefekt på Textilhögskolan instämmer och lägger till:

– Projektet stärker högskolans insatser för livslångt lärande genom att erbjuda kontinuerliga utbildningsmöjligheter och genom att främja en kultur att fortsätta utvecklas professionellt, säger hon.

Projektet har viktigt migrationsperspektiv

Vijay Kumar hoppas att kvinnor som arbetar inom textilindustrin ska lockas att delta. Men eftersom fokus främst är på ledarskap och inte textil kan även personer utanför branschen delta.

– Vi vill stärka kvinnor och minska ojämlikheten. Det är också ett viktigt projekt när det kommer till migration. Vi vet att många invandrarkvinnor har arbetat inom textilindustrin och har viktiga erfarenheter med sig från stora textilföretag, eftersom produktionen inte finns i Sverige. Detta vill vi ta vara på, säger han.

De medverkande parterna kommer från Ukraina, Grekland, Spanien, Italien och Belgien. Varje land ger utbildningen på sitt modersmål via en digital lärplattform. Projektet kommer också att innehålla nationella hackathons och ett internationellt ideathon – ett dynamiskt evenemang där idéer och lösningar skapas.

Fler kvinnliga chefer – fler gröna beslut

Förutom fler kvinnor på chefspositioner i textilbranschen finns ett tydligt hållbarhetsmål för projektet. Sara Harper, forskare inom textilt management är också med och driver projektet. Hon förklarar:

– I forskningen ser vi statistik som visar att kvinnor på chefspositioner oftare fattar beslut som är hållbara. Så genom att deltagarna lär sig om hållbarhet i projektet vet vi att det kommer påverka deras beslutsfattande i en ledarroll.

Nu är förhoppningen att nyheten om projektet ska sprida sig i relevanta forum så att så många kvinnor som möjligt ska få chansen att stärka sina ledarskapsförmågor.

Anmälan för den som vill delta i projektet öppnar i juli. Håll dig uppdaterad via projektsidan