Internationell designkonferens satte ljus på konstnärlig forskning

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Det är andra gången konferensen går av stapeln, första gången var år 2017. Ett 60-tal deltagare med olika bakgrund,från fem olika kontinenter, representerade internationellt ledande institutioner inom konst och design. Konferensen gick under temat: ”Everything and everybody as material”.

Under konferensen delade deltagarna med sig av artefakter, installationer och performancekonst med syftet att kommunicera upptäckter och forskningsfrågor. De fick också ta del av interaktiva föreläsningar med key note-talarna Tanveer Ahmed och Ida Falck Øien.

Stärker Textilhögskolan internationellt

Dialogical bodies anordnades av Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås tillsammans med ArtEZ University of the Arts i Nederländerna och RMIT University i Australien.

– Att anordna konferensen stärker våra internationella nätverk samt ökar vår synlighet. Och konferensen i sig stärker konstnärlig forskning då deltagarna kan lära av varandra. Allt detta är väldigt viktigt, säger Jan Tepe, Textilhögskolan, medarrangör av konferensen.

– Konferensen togs emot väldigt väl av deltagarna, det behövdes ett sådant här event med fokus på konstnärlig forskning. Även våra kreativa miljöer var uppskattade av konferensgästerna, avslutar han.

Läs mer

Till konferensens webbsida