Elever inom SiS-verksamhet får komma till tals i ny forskning

– Det primära syftet är att barnens och ungdomarnas röster ska bli hörda, berättar Martin Hugo.

De vill genom studien få fram elevernas egna berättelser och syn på skolsituationen, samt vad som krävs för att skapa bättre förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle för dessa. 

Enligt Jörgen Frostlund, som tidigare gjort en forskningsöversikt inom området, saknas elevernas egna röster i all den forskningen. 

– Det saknas forskning ur deras perspektiv, om hur de upplever sig själva och skolan och om deras tankar och drömmar. Så slutsatsen blev att det behövs forskning som utgår ifrån eleverna, en kunskapslucka som vi nu kommer att täppa till. Det är grunden för denna studie. Vi är genuint intresserade av elevernas tankar.

Ett annat fokus är också att förstå lärarna som arbetar inom SiS-verksamheten.

Projektet beräknas vara klart i början av februari 2026

Mer information

En längre intervju med forskarna om projektet gjord av Statens institutionsstyrelse

Om projektet: Förhoppning, undran och ovisshet – om att vara elev med intellektuell funktionsnedsättning i SiS skolverksamhet