Förhoppning, undran och ovisshet

om att vara elev med intellektuell funktionsnedsättning i SIS skolverksamhet

Förhoppning, undran och ovisshet

  • Hur arrangeras undervisningen i SiS skolverksamhet för elever med IF?
  • Vilka kurser läser eleverna?
  • Vilka anpassningar beskriver lärare och rektorer att de gör i undervisningen med elever med IF?
  • Hur upplever elever med IF undervisningen på SiS?