Hållbar utveckling i litteratur och forskning

I bibliotekets samling finns en stor mängd litteratur som handlar om, eller på något vis berör frågorna inom området hållbar utveckling. I samband med temadagarna för hållbar utveckling den 25–27 mars lyfts dessa fram i en utställning där du kan hitta allt från romaner inom Cli-Fi-genren (engelsk förkortning för klimatfiktion) till fackböcker som redogör för olika typer av frågor kopplade till hållbar utveckling. Du hittar utställningen i glasskåpen på plan 2 i biblioteket, direkt till höger om entrén. Tanken med utställningen är att böckerna ska få större synlighet och lånas ut – så det är fritt fram att låna alla böcker som du är intresserad av i utställningen. I boksnurran längst ner på denna sida ser du några av de böcker som finns om hållbar utveckling i biblioteket.

Lästips om hållbar utveckling

Vill du att någon rekommenderar en bok att läsa inom området hållbar utveckling? Inga problem! På bibliotekets sidor med lästips inom olika områden kan du se vad Nils Lindh, handläggare för frågor inom hållbar utveckling på högskolan, rekommenderar för läsning.

Högskolans publicering inom hållbar utveckling

Vid högskolan bedrivs och publiceras också en mängd forskning som på något vis berör hållbar utveckling. Biblioteket har tagit fram statistik över de publikationer från Högskolan i Borås som matchar fyra av de 17 globala målen i Agenda 2030. De fyra mål som valts ut är:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Att det är just dessa fyra mål som valts ut beror på att högskolans forskningspublikationer har störst representation inom just dessa mål.  För varje mål är det fyra aspekter som lyfts fram: antal publikationer/år, internationella samarbeten, forskningsfinansiärerna och ämnesområde.

För att ta del av resultaten är du välkommen till biblioteket där en monitor visar upp resultaten för ovan nämnda aspekter för dessa fyra globala mål, eller så kan du ladda ner dokumentet nedan.

Vill du veta mer om metoden för framtagning av statistiken är du välkommen att kontakta biblioteket.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.