Nytt rektorsråd ska bevaka högskolans internationella relationer

Uppdraget som rektorsråd utförs av Martin G. Eriksson, tidigare akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, och innebär att han ska vara rådgivare till rektor kring hur högskolan kan stärka och utveckla högskolans internationella relationer kopplat till kvalitet i utbildning och forskning, samt att bistå med omvärldsanalys.

– Det här är ett viktigt uppdrag. Det är betydelsefullt att vi följer med i vad som händer kring högre utbildning internationellt för att kunna lägga oss i fas, och det är också viktigt att utreda betydelsen av klustersamverkan med andra lärosäten i Europa – som Europauniversiteten handlar om – samt frågan om rankningssystem för utbildning och forskning. Många lärosäten har redan lagt mycket resurser på detta, säger rektor Mats Tinnsten.

Högskolan har flera olika funktioner som jobbar med internationaliseringsfrågor, så som internationaliseringsrådet, akademisamordnare för internationalisering och International Office, men dessa täcker in andra typer av uppgifter och frågor. Huvuduppgiften för rektorsråd för internationella relationer är just att agera som råd till rektor i dessa frågor, där en samverkan mellan alla våra funktioner inom internationalisering naturligtvis är en fördel.

Läs mer om utvecklingen av Europauniversiteten på UKÄ:s webb

Utvecklingen av Europauniversiteten - Universitetskanslersämbetet (uka.se)