Syngas blir en råvara för hållbart fiskfoder

Syngas är nyckeln i denna nyskapande process, utvecklad i samarbete med elva parter från Norge, Sverige, Danmark och Tyskland, som tillsammans har expertis inom hela värdekedjan, från näringsliv, industri, akademi och forskningsinstitut. Det internationella konsortiet leds av WAI Environmental Solutions AS, ett norskt företag inom biobaserad kolmaterialteknik. Med ett team av ingenjörer, forskare och affärsprofessionella fokuserar WAI på biokolproduktion från skogsrester och användning av biokol som reduktionsmedel inom metallindustrin för avkolning.

Projektet SynoProtein stöds av Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE-JU), ett partnerskap mellan EU och BIC, Bio-based Industries Consortium. Målet är att utveckla nya proteinkällor som kommer att bidra till en växande akvakulturindustri samtidigt som fodrets miljöpåverkan minskas.

– Vi har samlat ett utmärkt team med experter från 11 partner som täcker alla nödvändiga discipliner: skogsbruk, pyrolys, gasjäsning, produktion av enkelcellprotein, syngasreformering, katalytiskt material, processimulering, produktion av fiskfoder, fisknäringsämnen, processuppskalning, livscykelanalys, affärsplanering, kommunikation, spridning och projektledning, säger Dr. Gang Xin, CTO och medgrundare av WAI samt projektledare för SynoProtein-projektet. Han förklarar vad de ytterligare hoppas att uppnå: 

– I SynoProtein-projektet kommer vi att utveckla ett nytt alternativt protein från skogsrester. Genom att kombinera pyrolys, syngasbehandling och fermenteringsprocesser kommer vi att omvandla en av jordens största källor till kol, skogsrester, till proteiner som är vitala byggstenar.

  • Mikroorganismerna i processen växer snabbare än sojabönor.
  • Processen kräver inte ljus, odlingsbar mark eller bekämpningsmedel.
  • Det enkelcelliga proteinet siktar på att ha ett högt råproteininnehåll (>70%) och en balanserad aminosyraprofil.
  • Råvarorna – det vill säga biprodukter från sågverk – finns i stora mängder, de är billiga och hållbara. Detta innebär att produktionsprocessen är mycket skalbar.

 

Ett grönt paradigmskifte 

Processen är unik och innebär ett grönt paradigmskifte för återvinning och kommersialisering av biprodukter av lågt värde, till råmaterial för högt värderade bioprodukter. Jämfört med foderproduktion från sojabönor förväntas SynoProtein minska koldioxidutsläpp, markanvändning och vattenanvändning. Konsortiet har höga ambitioner att uppnå en fungerande lösning och en hållbar affärsmodell.

Proteinrika mikroorganismer

Genom att fånga kol i syngas kommer projektet att producera enkelcelligt protein (Single Cell Protein, SCP), en bakterie med högt proteininnehåll. Proteinprodukterna kommer att vara ett högkvalitativt och hållbart alternativt protein för att möta den ökande efterfrågan på foder inom akvakultur. Som partner i projektet kommer bioteknikgruppen vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås att omvandla syngas till väte och ättiksyra samt bidra med teknisk utveckling under hela projektet. 

– I samarbete med RISE, Research Institutes of Sweden, har vi på Högskolan i Borås betydande erfarenhet av syngasjäsning. Vårt mål här är att omvandla syngas till väte och ättiksyra för att senare med Technical University of Denmark, DTU, omvandla dem till högproteinsbakterier. Vi kommer också att hjälpa till med att designa och driva fermenteringspilotreaktorerna i den andra halvan av projektet, säger Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknologi vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås och teknisk chef för SynoProtein-projektet.

Finansiär och partner
Projektet stöds av Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE-JU), ett partnerskap mellan EU och BIC, Bio-based Industries Consortium, och pågår fram till 2028. Förutom Högskolan i Borås är följande organisationer, institutioner och företag en del av projektet: WAI Environmental Solutions AS (Norge), Technical University of Denmark, SINTEF Industry (Norge), SINTEF Energy Research (Norge), NORSUS Norwegian Institute for Sustainability Research, Nofima AS (Norge), RISE Research Institutes of Sweden, Bergene Holm AS (Norge), Skretting Aquaculture Innovation AS (Norge) och DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. (Tyskland).

Läs mer

Hitta mer information och prenumerera på nyhetsbrev på projektets webbsida
Följ SynoProtein på LinkedIn
Mohammad Taherzadeh

Mer forskning inom Swedish Centre for Resource Recovery