Byggnaden Balder som den såg ut år 1982

Historia

Högskolan i Borås grundades 1977. I utvecklingen sedan dess går det att tyda tre tydliga spår: Den tuffa kampen de första åren, vändningen med snabb utbyggnad av grundutbildningen under början av 1990-talet och därefter den fantastiska utvecklingen som skett de senaste åren i och med forskningens tillväxt.

Genom ett antal nedslag i historien ger en tidslinje oss möjlighet att följa med i den utveckling som skett under åren. Välkommen att ta del av vår historia!