Rektorer genom åren

  • 2019–nuvarande – Mats Tinnsten
  • 2011–2018 – Björn Brorström
  • 2006–2010 – Lena Nordholm
  • 2001–2005 – Said Irandoust
  • 1990–2000 – Anders Fransson
  • 1978–1989 – Nils-Bertil Faxén
  • 1977 – Ulf Dittmer