Utvecklingsmöjligheter

Akademiska karriärvägar

Våra akademiska karriärvägar ger möjlighet att ansöka om befordran till högre läraranställning och antagning som oavlönad docent vid Högskolan i Borås. 

Kompetensutveckling

Alla medarbetare på högskolan ges möjlighet till kompetensutveckling och vi ser dig som medarbetare som den enskilt viktigaste resursen för utveckling av verksamheten. Om du är lärare ingår kompetensutvecklings- och/eller forskningstid i din anställning.