Förmåner

Kollektivavtal

Högskolan har kollektivavtal med Saco-S, OFR/S och SEKO. Både Saco-S och OFR/S har lokala fackliga föreningar på plats.

Arbetstid 

Det finns goda möjligheter att balansera arbete och fritid. För lärare gäller årsarbetstid (förtroendearbetstid) och ett generöst flextidsavtal gäller för teknisk administrativ personal.

Goda semestervillkor 

Från 28 till 35 dagar semester beroende på din ålder. Betald semester redan första året.

Friskvård/företagshälsovård

Månadsanställda har möjlighet till att erhålla friskvårdsbidrag. Högskolan har också ett eget gym samt bastu som alla medarbetare får använda gratis. Medarbetare erbjuds subventionerad massage på jobbet och har tillgång till företagshälsovård.

Ersättning för sjukvårdskostnader

Högskolan ersätter månadsanställda medarbetares utlägg för läkemedel, läkarvård, sjukgymnastik och sjukhusvård enligt centralt kollektivavtal.

Tjänstepension

Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du kan själv välja hur en del av tjänstepensionen ska förvaltas. 

Ersättning vid föräldraledighet

Föräldralön betalas ut under 360 dagar upp till att barnet fyllt 18 månader.
Du har även möjlighet att arbeta deltid till och med utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år.

Möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag

Det finns möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempel på sådana ledigheter är vid flytt, blodgivning samt vid vissa läkar- och tandläkarbesök.

Personalföreningar

Hos oss finns möjlighet att delta i föreningsaktiviteter som anordnas av våra personalföreningar. Vi har en fritidsförening och en konstförening som årligen anordnar olika aktiviteter.

Mer information om förmåner och att jobba i staten.